"Đối với chúng tôi đó là một sự khởi đầu, không phải là cuộc chia tay"

Vào ngày 1 tháng 1, ông Bernhard Simon - CEO DACHSER và ông Michael Schilling - COO Dch v Kho vn Đường b s tham gia vào Ban Kim soát ca công ty gia đình DACHSER này. H s bàn giao mt công ty có tính n định cao và kiên cường trước khng hong cho ban điu hành mi và ông Burkhard Eling. Ông Bernhard Simon nói v nhng thay đổi cp qun lý cao nht ca DACHSER.

Ông Bernhard Simon - CEO DACHSER

Chúng tôi s không để đại dch corona ra lnh cho nhng hành động ca chúng tôi. Đây là nguyên tc ch đạo ca chúng tôi khi vào cui tháng 3 - gia thi đim đóng ca Châu Âu và nhiu quc gia khác trên thế gii - chúng tôi đã thông báo v nhng thay đổi đã được hoch định t lâu trong ban qun lý cp cao ca DACHSER d kiến vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Trong nhng thi đim đầy bt n và vin cnh bi quan cho tương lai này, thì đây là mt bước đi dũng cm. Nhưng nó đã đến rt đúng lúc. Năm 2020 là mt minh chng n tượng v s vng chc cùng vi kh năng thích ng ca mng lưới DACHSER, bao gm con người, địa đim, và h thng CNTT đều có th cân bng trong cơn khng hong. Chúng tôi luôn sn sàng giao hàng vào các thi đim trong nhng điu kin khó khăn nht. Các khách hàng và đối tác dch v ca chúng tôi đều có th hưởng li t thế mnh này.

Kỷ nguyên tiếp theo tại DACHSER

Sau 31 năm cng tác trong vai trò qun lý điu hành, đồng nghip - Ban Điu Hành, v tr lý - COO Dch v Kho vn Đường b ông Michael Schilling và tôi s bàn giao li mt công ty có tính n định cao và kiên cường ‑trước khng hong: thành qu tâm huyết chúng tôi. Trong Ban Kim Soát, c hai chúng tôi s tiếp tc cng hiến hết mình cho công vic ca mình DACHSER. Đối vi chúng tôi đó là mt s khi đầu, không phi là mt cuc chia tay.

Trong năm qua, ông Burkhard Eling và Ban Điu hành mi ca ông đã mt ln na chng t bn lĩnh ca h. Gi đây, h s bt đầu k nguyên tiếp theo trên con đường ca chúng tôi để tr thành nhà cung cp dch v kho vn tích hp nht thế gii. Vi định hướng đó, h đang tiếp ni mt truyn thng đáng xem trng: gia tăng giá tr và ti ưu hóa bng cân đối kho vn ca khách hàng DACHSER.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng