“Thành công của chúng tôi bắt nguồn từ sự đáng tin cậy và chất lượng”

Môi trường kinh tế ngày càng khó khăn và nhu cầu cao về dịch vụ hậu cần: Dù 2022 là một năm thành công cho DACHSER, đây cũng là một năm nhiều khó khăn. Khách hàng cực kỳ đánh giá cao sự bền bỉ của DACHSER trong việc duy trì chuỗi cung ứng của họ. CEO Burkhard Eling hướng đến năm 2023 với một tầm nhìn đầy tự tin. Các khoản đầu tư lớn cho mạng lưới hậu cần, số hóa, bảo vệ khí hậu và nhân viên đã đặt ra lộ trình rõ ràng cho DACHSER.

DACHSER CEO Burkhard Eling: "Sự bền bỉ là yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất."

2022 đã là một năm cực kỳ thành công về mặt kinh tế cho DACHSER. Chúng tôi đã ghi nhận một bước nhảy vọt nữa về tăng trưởng và đã có thể tăng thêm gần 15% doanh thu của mình để đạt con số hơn 8 tỷ EUR. Điều này đã đưa chúng tôi đến một trật tự mới về quy mô.

Đằng sau thành công này chính là sự đáng tin cậy và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, các khách hàng của chúng tôi đang thay đổi cấu trúc sản xuất và cung cấp của họ. Họ đang mở rộng hơn về mặt địa lý, tăng cường năng lực kho bãi ở châu Âu và xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu khủng khoảng tốt hơn nói chung. Sự bền bỉ là yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất - và đang được đền đáp.

Tuy nhiên, 2022 cũng là năm cực kỳ khó khăn. Thật vậy, một phần của bức tranh tổng thể là nhìn chung chúng ta đã không tăng trưởng mạnh mẽ như năm ngoái và đạt được sự bình thường hóa rõ ràng trong hoạt động kinh doanh kể từ tháng 9. Do đó, cuối năm đã chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về giá cước vận tải đường biển và hàng không cũng như khách hàng thận trọng hơn. Vì thế, với năm 2023, chúng tôi chỉ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng thấp nằm trong khoảng một con số.  

Bức tranh mục tiêu rõ ràng cho năm 2030

Sự phát triển này không làm chúng tôi quá lo lắng. Mà thực sự là ngược lại. Chúng tôi đã phát triển một bức tranh mục tiêu rõ ràng cho năm 2030 và đã trả lời những câu hỏi cơ bản cho mục tiêu đó: Chúng tôi muốn cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng của mình? DACHSER làm gì cho nhân viên của họ với tư cách là nhà tuyển dụng? Chúng tôi khẳng định vị thế là một công ty gia đình ổn định và an toàn cho tương lai như thế nào?

This compass sets the course for us. We are investing significantly in this: around EUR 200 million in 2022, over EUR 300 million in 2023. We are expanding our network, investing in digitalization, climate protection, and in our employees. These are record sums that will ensure that our growth into a new league is also sustainable.

Kim chỉ nam này định hướng toàn bộ lộ trình của chúng tôi. Chúng tôi đang đầu tư đáng kể cho tầm nhìn này: khoảng 200 triệu EUR vào năm 2022, hơn 300 triệu EUR cho năm 2023. Chúng tôi đang mở rộng mạng lưới của mình, đầu tư vào số hóa, bảo vệ khí hậu và cả nhân viên của mình. Đây là những khoản tiền kỷ lục đảm bảo rằng sự phát triển của chúng tôi trở thành một liên đoàn mới sẽ là sự phát triển bền vững.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Vernice Chu Communications Manager Asia Pacific