Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER Vietnam

Chào mừng bạn đến với trang web của đất nước DACHSER Vietnam.

Track & Trace
Vui lòng nhấp vào để xem thêm toàn bộ ứng dụng eLogistics tại đây

DACHSER News

Press Release 15.04.2021
Củng cố niềm tin của khách hàng: DACHSER hài lòng với kết quả của năm

Nhà cung cấp dịch vụ Kho vận DACHSER có thể nhìn lại một năm 2020 thành công, được định rõ bởi lòng trung thành và mức độ tin cậy lẫn nhau giữa nhà cung cấp dịch vụ kho vận, khách hàng và đối tác vận tải của mình. Tổng doanh thu thuần hợp nhất của DACHSER đạt 5,61 tỷ EUR, giảm nhẹ 0,9% so với năm trước.

Tin tức mới nhất về coronavirus

Tất cả tin tức và cập nhật về coronavirus.

Sử dụng liên kết của chúng tôi để tìm hiểu về các biện pháp trong tổ chức DACHSER. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho bạn về những ảnh hưởng có thể có đối với các hoạt động vận hành.

TÌM HIỂU THÊM

DACHSER Asia Pacific (kể từ: 2020)

485111000
Doanh thu tính bằng EUR (Doanh thu gộp chưa hợp nhất bao gồm thuế nhập khẩu và thuế bán hàng)
48
Địa điểm
309500
Lô hàng
Thêm