Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER Vietnam

Chào mừng bạn đến với trang web của đất nước DACHSER Vietnam.

Track & Trace
Vui lòng nhấp vào để xem thêm toàn bộ ứng dụng eLogistics tại đây

DACHSER News

Market Information 31.03.2021
สถานการณ์ปัจจุบันของกรณีคลองสุเอซ

ตามที่สื่อได้รายงานเกี่ยวกับเรือขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (เอเวอร์กิฟเวน)” ปฏิบัติการกู้เรือลำนี้ได้สำเร็จลงแล้ว ในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมา

"เอเวอร์กิฟเวน" กำลังกลับมาแล่นเหนือน้ำได้อีกครั้ง หลักจากที่เป็นสาเหตุทำให้ช่องทางเดินเรือบริเวณคลองสุเอซนั้นถูกปิดกลั้นลง การปิดกั้นครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งหมด6 วัน อย่างไรก็ในความพยายามในการระบายการจราจรในคลองนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เพราะการจราจรสะสมครั้งนี้เกิดจากการจราจรติดสะสมหลายวันก่อนที่การจราจรจะติดขัดอย่างมาก มีจำนวนเรือกว่า400 ลำที่อยู่ระหว่างการรอระบาย ผู้ประกอบการคลอง SCA กล่าวในวันนี้ว่าการจราจรจะกลับมาสามารถทำงานเช่นเดิมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการขนส่งสินค้าทั่วโลก

ในขณะนี้สามารถล่องเรือผ่านคลองสุเอซได้แล้ว โดยยังมีเรือสินค้าสินค้าตกค้างจำนวนมาก เรือบรรทุกน้ำมัน ฯลฯ ที่จอดอยู่ในคลองสุเอซ คาดว่าจะสามารถล่องผ่านคลองได้ภายในระยะเวลา 6-8 วัน

ในไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือ โดยพวกเขาไปยังแหลมกู๊ดโฮ๊ปของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งมีระยะทางยาวขึ้นกว่า 3,500 ถึง 3800 ไมล์ทะเลส่งผลให้เรือที่เปลี่ยนเส้นทางดังกล่าวจะมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดการ 10 ถึง 12 วัน

เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีข้อซักถาม โปรดติดต่อสอบถามผู้ประสานงานส่วนตัวของคุณในบริษัท DACHSER ณ สาขาที่รับผิดชอบ

Tin tức mới nhất về coronavirus

Tất cả tin tức và cập nhật về coronavirus.

Sử dụng liên kết của chúng tôi để tìm hiểu về các biện pháp trong tổ chức DACHSER. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho bạn về những ảnh hưởng có thể có đối với các hoạt động vận hành.

TÌM HIỂU THÊM

DACHSER Asia Pacific (kể từ: 2019)

392974000
Doanh thu hàng năm
48
Địa điểm
360900
Lô hàng
Thêm