Sự nghiệp Mediaroom

Tiếp xúc

Bạn có một câu hỏi về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc một cuộc điều tra báo chí? Hãy liên lạc với chúng tôi - chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn. 

Trà bán hàng Việt Nam
dachser.apac-asl@dachser.com 

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: '+84 28 3826 8777

* trường bắt buộc phải điền