Dịch vụ Kho vận trong thời kỳ virus Corona: chuỗi cung ứng đang bị căng thẳng

Dòng chy hàng hóa trên toàn thế gii đã b nh hưởng ln bi virus Corona theo cách chưa tng thy trước đây. Toàn b hu qu vn chưa th lường trước được, nhưng đối vi DACHSER, có mt điu chc chn: khi các kế hoch không còn có th thc hin được, nhưng có mt giá tr đặc bit nm trong các mng lưới kho vn vng chc.

Chiếc Antonov chất đầy thiết bị y tế bảo hộ
Chiếc Antonov chất đầy thiết bị y tế bảo hộ

Thi gian đã được chia thành hai thi đại: tin và hu virus Corona. Giahin ti, ngay lúc nàynhiu gi thiết chc chn trong nn kinh tế, chính tr và xã hi đang b toàn thế gii đặt du chm hi. Lnh đóng ca khp mi nơi. Các hn chế đang được ni lng, đời sng kinh tế và cng đồng được phc hi ch trong các bước nh. Nhng lo lng v mt làn sóng lây nhim mi, thm chí có th tàn khc hơn vn còn quá ln. D đoán đáng tin cy là không th, cho dù t các nhà hoch định chính sách hay t các chuyên gia y tế và khoa hc. S không chc chn là s chc chn duy nht.

Tình trng như vy v cơ bn là thái cc đối nghch hoàn toàn vi dch v kho vn. T này xut phát t dch v kho vn Hy Lp c đại và ban đầu có nghĩa là Ngh thut thc tin ca vic tính toán. Ngày nay, nó đề cp trong tt c các h thng kinh doanh da trên s phân công lao động trong đó người chơi da vào s phân b được ti ưu hóa khi lượng, tiết kim và kp thi ca hàng hóa và dch v. Các h thng như trên ph thuc vào kh năng d đoán các s kin và lp kế hoch. Tuy nhiên, cơn khng hong virus Corona gn đây đã làm xáo trn chui cung ng toàn cuvà nó tiếp tc phát trin theo xu hướng biến động, vi nhiu quyết định chính tr khác nhau trên toàn thế gii đang thay đổi tình hình mi ngày.

Mt điu chc chn: khi các khu sn xut c th đóng ca, hoc khi toàn b các ngành kinh tế—chng hn như các nhà máy ô tô không hot động hay các khách sn và nhà hàng đóng ca—đột ngt không còn cn giao hàng, điu này gây căng thng cho các mng lưới kho vn, mà bn cht ca nhiu bánh răng khác nhau là ăn khp vi nhau để gi cho chui cung ng vn hành. Nếu mt trong nhng bánh răng đó dng li, thì toàn b máy móc s cm nhn được s nh hưởng.

Luôn linh hoạt và nhanh nhẹn - ngay cả khi phong tỏa

Trước nhng din biến đang din ra, chúng tôi phi liên tc điu chnh các quyết định kinh doanh ca mình và đưa ra nhng cái mi, ông Bernhard Simon, CEO ca DACHSER, gii thích. Ông tiếp tc nói rng DACHSER đã thành lp các y ban qun lý khng hong c ti trung tâm ln trong các đơn v kinh doanh, nơi cung cp cho ban qun lý nhng thông tin và s h tr toàn din, tuyt vi.

"Chúng tôi đây vì khách hàng và đối tác ca mình. Bn có th tin tưởng vào DACHSER—đặc bit là trong thi k khng hong, Bernhard Simon, CEO ca DACHSER

Trước nhng hn chế hin ti đối vi hot động kinh doanh, chúng tôi không th tránh khi s suy gim v khi lượng trong hot động kinh doanh hàng công nghip, đặc bit là Tây Ban Nha, Ý và Pháp, Simon tiếp tc. Mng lưới kho vn đường b các quc gia này, khi lượng gim trong mt s trường hp khong 40%. Các chi nhánh ca chúng tôi đã đưa ra sáng kiến tuyt vi và hành động vì li ích tt nht cho toàn b công ty. Nh có h và các la chn tuyt vi để qun lý mng lưới ca chúng tôi, chúng tôi có th linh hot trong cơn khng hong, điu chnh cách t chc vn chuyn và các nn tng đồng thi điu chnh li các dch v theo lch trình mt cách thường xuyên, Simon nói. Thc tế là chúng tôi có v trí rt rng trong lĩnh vc kho vn Châu Âu, phc v nhiu khách hàng và ngành công nghip s mang đến cho chúng tôi mt bước đệm chc chn khi chúng tôi đáp ng được nhng thay đổi nơi chúng xy ra.

Đặc bit trong mng kho vn thc phm, DACHSER cung cp mt phn quan trng cho nhu cu cơ bn ca con người. Trong khi các khách hàng ngành ăn ung chính như khách sn, nhà hàng và quán ăn biến mt trong na đầu năm nay, nhu cu trong các siêu th tăng lên đáng k. Thm chí, khi nhìn vào các k siêu th không còn gì do tình trng mua hàng điên lon, mt s người lo lng v chui cung ng có nguy cơ b gãy v, thì kho vn luôn có th cung cp s đảm bo. Mi mt hàng bán hết s t động kích hot các đơn đặt hàng mi, mc dù sau đó phi mt vài ngày để kho hàng ca nhà bán l đầy li và có th b sung cho các chi nhánh.

Trên đường đến Nantes: Khẩu trang từ Thượng Hải
Trên đường đến Nantes: Khẩu trang từ Thượng Hải

Thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế

Dch v Kho vn Hàng hi và Hàng không DACHSER cũng đang đóng mt vai trò vô giá trong cuc chiến chng li Covid-19 bng cách vn chuyn các nhu yếu phm thông qua vic Liên kết vi Kho vn Đường b. Điu này đặc bit đúng đối vi vic b sung các thiết b bo h y tế cho các văn phòng và bnh vin ca bác sĩ. Ba ví d t mng lưới Châu Âu ca DACHSER làm ni bt s hp tác này: Đầu tháng 4, DACHSER Thy Sĩ và nhà cung cp máy móc Na Uy P. Meidell AS đã chuyn giao cht kh trùng tay cn thiết khn cp đến Na Uy thông qua mng lưới kho vn Châu Âu ca DACHSER. Cht kh trùng được sn xut bi công ty Strub, mt nhà cung cp Thy Sĩ bình thường sn xut cht làm mát cho P. Meidell, nhưng đã chuyn sang sn xut các sn phm v sinh kháng khun trong cơn khng hong.

Pháp là mt ví d khác. Thay mt công ty Prolaser, DACHSER Pháp thuê mt chiếc Antonov An-124, máy bay ln th hai trên thế gii, để vn chuyn 8,5 triu mt n phu thut t Thượng Hi đến Nantes. Thông qua s liên kếts kết ni lin mch gia Dch v Kho vn Hàng hi và Hàng không vi Đường bộ—DACHSER sau đó cũng đảm bo rng hàng hóa đóng palét được phân phi khp c nước bng vn ti đường b đến cng đồng, các t chc chăm sóc sc khe và các b ca chính ph. Dch v Kho vn Hàng hi và Hàng không DACHSER Pháp đã làm vic cht ch vi các cơ quan hàng không cũng như các qun thuc tnh Loire-Atlantique và tnh Vendée để thc hin hành động tiên phong này. Vì lý do an ninh, mt s đoàn xe ti đã nhn được s h tng cho chuyến đi ca h đến nhà kho Prolaser Vendée và B Ni v.

DACHSER cũng tham gia vào cuc chiến chng li đại dch Tây Ban Nha. K t cui tháng 3, nhà cung cp dch v kho vn đã cung cp 4.000 m2 gn Bilbao để lưu tr vt tư y tế dành cho các cơ quan chăm sóc sc khe ti x Basque. Mt nhóm gm bn đến năm nhân viên ca DACHSER làm vic by ngày mt tun ch để x lý các đơn đặt hàng t các cơ quan y tế x Basque. Đến cui tháng 4, nhóm đã lưu tr khong 1.450 palét vi hơn 29 triu vt tư y tế. Chúng được dành cho các bnh vin, dch v chăm sóc sc khe và xã hi, cnh sát và đội cu ha trong khu vc.

DACHSER tin rng các hành động h tr như thế này và hot động kinh doanh hàng ngày đang din ra s gi mt thông đip quan trng: s sn sàng hành động trong các chi nhánh và ti tt c các địa đim ca mình trên toàn thế gii là rt tt bt chp khng hong virus corona, và điu đó xy ra cho c Dch v Kho vn Đường b ln Kho vn Hàng hi & Hàng không. “Điu này có nghĩa là chúng tôi đang hot động như mt m neo ca s n định trong thi k khó khăn toàn cu, Simon nói. "Chúng tôi đây vì khách hàng và đối tác ca mình. Bn có th tin tưởng vào DACHSER.” 

Sức khỏe và an toàn nơi làm việc

Sc khe ti nơi làm vic là ưu tiên hàng đầu ca DACHSER. Các chi nhánh tuân th nghiêm ngt, m rng các bin pháp phòng nga và v sinh được thc hin nhm bo v công nhân chng li virus. DACHSER đã phát trin các hướng dn riêng v vic s dng khu trang, vic đó liên tc được điu chnh theo nhu cu ca các đơn v kinh doanh và tuân th các điu khon ca chính quyn ti các quc gia tương ng.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng