Sự mở rộng tại DACHSER Nuremberg

Nhà cung cấp dịch vụ kho vận đang đầu tư vào địa điểm Nuremberg của mình, bao gồm mở rộng các trạm trung chuyển cho hàng hóa công nghiệp và thực phẩm với hơn 5.200 m2

Ngoài vic m rng tòa nhà văn phòng thêm 1.200 m2, Dachser đang xây thêm ch đậu xe cho xe ti và xe nhân viên. Công ty đang đầu tư 22,5 triu EUR vào d án này, giai đon xây dng đã hoàn thành vào cui tháng 5.

DACHSER đầu tư vào trung tâm kho vận của mình tại Nuremberg
DACHSER đầu tư vào trung tâm kho vận của mình tại Nuremberg

Trong mười năm qua, địa đim ca chúng tôi ti Nuremberg đã chng minh s phát trin tích cc trong các mng hàng hóa công nghip và thc phm, cũng như trong dch v kho bãi. Nhiu đến mc chúng tôi đã đạt đến gii hn v năng lc ca mình vi cơ s hin có, ông Bernhard Engel, Giám đốc Chi nhánh Dch v Kho vn Châu Âu ti trung tâm kho vn Nuremberg ca DACHSER.

Chúng tôi x lý đóng gói quà tng riêng bit, các thiết kế trình bày và các khon thuế tiêu th đặc bit cho khách hàng này. T đây chúng tôi giao hàng đến mi người nhn Đứckhông ch các nhà bán l, khách sn và các công ty cung cp dch v ăn ung, mà còn các quán rượu, câu lc b, công ty vn chuyn và s kin.

Michael Scheid, Giám đốc Chi nhánh Công ty Kho vận Thực phẩm DACHSER tại Nuremberg

S lượng cng ti các cng trung chuyn và kho, vn là hng mc quan trng ca cơ s này, s được tăng t 188 lên 251. Bên cnh vic m rng các cng trung chuyn, Dachser đang xây dng thêm không gian 1.100 m2 cho các dch v theo yêu cu trong kho vn hp đồng. Theo cách này, trung tâm kho vn phc v như mt nhà kho trung tâm cho khách hàng ni tiếng trong phân khúc cao cp v rượu vang và rượu mnh. Dachser cung cp cho khách hàng này hàng lot các dch v b sung ngoài dch v lưu kho, sàng lc và vn chuyn. Chúng tôi x lý đóng gói quà tng riêng bit, các thiết kế trình bày và các khon thuế tiêu th đặc bit cho khách hàng này, ông Michael Scheid, Giám đốc Chi nhánh Kho vn Thc phm Dachser ti Nuremberg, nói. “T đây chúng tôi giao hàng đến mi người nhn Đứckhông ch các nhà bán l, khách sn và các công ty cung cp dch v ăn ung, mà còn các quán rượu, câu lc b, công ty vn chuyn và s kin.

Sự hiện diện trong khu đô thị Nuremberg

Khu vc ch cho xe ti cũng đã được m rng và mt bãi đậu xe cho các xe ti thu ph được hình thành, mang li sc cha lên ti 130 chiếc. Mt nhà để xe mi tăng thêm 135 không gian cho nhân viên và khách tham quan.

DACHSER đã bt đầu hot động ti cơ s hin có trong khu thương mi Nuremberg-Feucht-Wendelstein vào đầu năm 2009. Trung tâm dch v kho vn này có v trí kết ni tuyt vi vi các tuyến đường cao tc A3, A6, A9 và A73, có nghĩa là mang li hiu qu trong vic tiếp cn khách hàng đồng thi cung cp hàng hóa nhanh chóng và liên tc cho khu vc đô th Nuremberg.

Liên hệ Katrine Cheng