Vắc xin cho Berlin

Chng li đại dch bng vc xin, trang b bo h cá nhân và dch v kho vn thông minh. Thượng ngh vin Berlin đang tìm kiếm các dch v kho vn vc xin t mt đối tác thc th đã tng hp tác: Chi nhánh Schönefeld Berlin ca DACHSER.

Vắc xin cho Berlin
Vắc xin cho Berlin

"Tt c thc s đều rt khó tin, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhim v qun lý bng cung cách làm vic trên tinh thn đội nhóm. Nhìn li năm ngoái và nhng tháng va qua ca năm nay, ông Olaf Schmidt vn còn cm thy kinh ngc, nhưng rt hài lòng. Ông là Tng Giám đốc trung tâm kho vn Brandenburg Berlin ca DACHSER ti Schönefeld và câu chuyn ca ông v đại dch COVID-19 là cuc chy đua vi thi gian, đồng thi cách kho vn thông minh đang đảm bo cho mi người có ngun cung cp vc xin và trang b bo h cá nhân đáng tin cy.

Nhưng hãy bt đầu t lúc ban đầu. Vào gia tháng 5 năm ngoái, chính quyn thượng ngh vin Berlin đã tiếp cn trung tâm kho vn Brandenburg Berlin ca DACHSER để nhanh chóng t chc vic lưu tr và phân phi khu trang vi các trang b bo h cá nhân khác. Hành động ngay là điu bt buc, ông Schmidt nhc li, cho rng đây là mt trong nhng lý do ti sao DACHSER là s la chn hin nhiên. Đến cui tháng 6, trung tâm kho vn đã đồng ý cho lưu kho 130 container đường bin. Vào tháng 7, nhng vic này đã được tiếp ni bi ba chiếc máy bay Boeing 747. Trong khong thi gian 4 tun, chúng tôi đột nhiên có 8.000 pallet mi trong kho hàng, ông Schmidt nói. 

Nhưng đó mi ch là bước khi đầu, ông Falk Wenk, Giám đốc Kho vn Hp đồng ti trung tâm kho vn Brandenburg Berlin ca DACHSER cho biết. “Đến tháng 1 năm 2021, s lượng pallet được lưu tr đã tăng lên 11.000 cái, đồng thi vic qun lý tình hung cũng cn tt c s khéo léo và chuyên môn ca chúng tôi. Wenk nói rng vic lưu tr và phân phi trang b bo h cá nhân, khu trang vi b xét nghim nhanh mang t cht kho vn hp đồng. DACHSER đã trau di k năng rt tt trong vic thc hin các quy trình này - thm chí khi khai thác ti đa hiu sut s dng. Nhưng sau đó các loi vc xin đã được ra mt.”       

Lời kêu gọi từ chính quyền thượng nghị viện

Vào ngày 27 tháng 12, Cơ quan Dược phm Châu Âu (EMA) đã phê duyt đợt vc xin đầu tiên. D đoán trước quyết định này, chính quyn thượng ngh vin Berlin đã tiếp cn DACHSER vào ngày 7 tháng 12: “‘Chúng tôi gp mt vn đề... , đó là cách cuc trò chuyn bt đầu, ông Schmidt nói. “‘Nhưng ông đã có mt h thng kho vn sn sàng h tr chúng tôi vi trang b bo h cá nhân. Ông có nghĩ rng ông cũng có th s dng nó để qun lý kho vc xin không? Kho vn vc xin là mt thách thc, vi nhiu điu chưa biết đối vi mi người - không có bt k phương án chi tiết nào để tuân theo. ông Schmidt nói. Vn đề đầu tiên mà chúng tôi phi đối mt là mt doanh nghip dược phm cn phi bo qun vc xin ca mình trong mt nhà kho được bo v bi lc lượng vũ trang Đức. Trong s các tính năng ca nhà kho là nhng t đông âm cc sâu có th duy trì nhit độ âm 75 °C. Sau đó, chúng tôi s dng h thng qun lý kho Mikado ca DACHSER để hoch định các quy trình lưu kho và bt đầu giao hàng. Chúng tôi cũng chu trách nhim thu mua các thùng gi nhit phù hp để vn chuyn vc xin đến sáu trung tâm tiêm chng ca Berlin, đến các nhà thuc bnh vin và các đội tiêm chng lưu động. Đồng thi, DACHSER tiếp tc cung cp trang b bo h cá nhân cũng như b xét nghim nhanh rt cn thiết cho các trường hc.

Chúng tôi rt vui khi được s dng kiến thc chuyên môn v kho vn ca mình để thc hin phn vic giúp đỡ xã hi và chng li đại dch.

Ông Schmidt nói rng tt c điu này đòi hi mt n lc có t chc to ln bao gm t chc các bui hp hàng ngày vi tt c nhng người tham gia d án tiêm chng ca Berlin, hp tác vi các công ty dược phm đồng thi phi hp vi cnh sát h tng các phương tin giao hàng.         

Vc xin không ch luôn phi đến được các trung tâm tiêm chng mt cách an toàn và trong các điu kin được kim soát đúng yêu cu đối vi dược phm, mà điu quan trng là phi truy xut thông tin tng lô. Để đảm bo các tiêu chí này được đáp ng, DACHSER đã s dng h thng sn xut kho vn Domino ca mình để qun lý vn ti đường b và Mikado để lưu kho. “Đây là nhng điu kin tiên quyết cho quy trình kho vn vc xin được kim soát và lp kế hoch d toán cho vic phân phi vc xin, ông Schmidt nói. Khi chúng tôi phân phi đợt tiêm liu đầu tiên, chúng tôi đã cân nhc đến và sn sàng năng lc để phân phi đợt tiêm liu th hai.”            

Thùng giữ nhiệt để vận chuyển vắc xin
Thùng giữ nhiệt để vận chuyển vắc xin

Giải pháp giữ mát từ nhà xưởng

Để đáp ng nhu cu kho vn vc xin, chi nhánh Schönefeld Berlin ca DACHSER đã phi nhanh chóng mua khong 150 thùng gi nhit để vn chuyn dược phm. Điu này có được là nh vào mi quan h khách hàng lâu năm. Vì các thùng có các túi lnh phi được phc hi trong 48 gi, DACHSER ngay lp tc đặt mt công ri làm lnh bên trong nhà kho. Vic làm lnh các túi có th chiếm nhiu không gian và nhân viên xưởng ca chúng tôi đã chế to ra các giá đỡ tùy chnh cho mc đích này. H cũng đưa ra các di phân cách thông minh gia các túi lnh như mt cách để ngăn gi hoàn ho cũng như h tr vic phc hi. Tht tuyt vi khi thy mi thành viên trong nhóm ca chúng tôi thc hin phn vic ca h, ông Schmidt nói.

Theo nhiu cách, kho vn vc xin là mt nhim v th nghim trong thi k đại dch có th thy rõ ngay c ngoài các kho được bo v và các phương tin vn chuyn được h tng. Vào tháng 3, mt chiếc xe ti ca mt nhà sn xut vc xin b hng, khiến vic giao hàng b đình tr, và các t báo lá ci không mt thi gian khi tuyên b "hn lon vc xin! Nhưng chúng tôi và c b phn ca chúng tôi trong chui cung ng đều không liên quan gì đến điu đó, ông Schmidt nói. Đến gi, ông y thc s cm thy thích thú vi s náo động ngn ngi này trên các phương tin truyn thông. DACHSER chc chn đang thu hút nhiu s chú ý hơn Berlin và không ch vì d án này, ông Schmidt nói và t hào nói thêm: Chúng tôi rt vui khi được s dng kiến thc chuyên môn v kho vn ca mình để thc hin phn vic giúp đỡ xã hi và chng li đại dch.”    

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng