DACHSER trợ giúp trong cuộc chiến chống lại COVID-19

Dịch vụ Kho vận Hàng hải và Hàng không DACHSER đã vận chuyển 3,25 triệu khẩu trang từ Mexico đến Đức. Tại đó, Kho vận Đường bộ DACHSER đã chuyển chúng đến nhiều bệnh viện khác nhau.

DACHSER vận chuyển 3,25 triệu khẩu trang từ Mexico đến Đức.

Dịch vụ Kho vận Hàng hải và Hàng hhông DACHSER đã vận chuyển 3,25 triệu khẩu trang FFP-3 từ Mexico đến Frankfurt trong một chiếc Boeing 747 được thuê đặc biệt. Ngay cả trước khi hạ cánh, các công tác chuẩn bị tại Sân bay Frankfurt đã được ưu tiên xử lý trên mặt đất ở mức độ cao nhất.  Hàng hóa sau đó được dỡ xuống, bàn giao cho cửa nhập khẩu của DACHSER và phân phối đến các bệnh viện trên khắp nước Đức thông qua mạng lưới vận tải đường bộ. "Các đội của chúng tôi ở Mexico và Đức đã đạt được hiệu suất rất khác thường", Timo Stroh, Trưởng Bộ phận Vận tải Hàng không Toàn cầu tại DACHSER, nói. “Đặc biệt trong những thời điểm thử thách như vậy, DACHSER đã làm việc với các mạng lưới rất tuyệt vời.”

Ứng phó những thách thức đặc biệt với các giải pháp linh hoạt

Dịch vụ Kho vận Hàng hải và Hàng không DACHSER hiện đang sắp xếp nhiều vòng hợp đồng thuê mướn phương tiện vận chuyển khác nhau để cung cấp cho khách hàng các giải pháp thông minh phục vụ nhu cầu vận chuyển của họ, ngay cả trong điều kiện thị trường khó khăn. Ngoài chặng Mexico - Frankfurt, DACHSER còn phục vụ các chặng Frankfurt - Thượng Hải và Chicago - Frankfurt và ngược lại. "Nhờ các liên kết chặt chẽ với mạng lưới vận tải đường bộ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng một cách tiếp cận tích hợp từ người gửi hàng đến người nhận hàng tại một nguồn duy nhất,” Alexander Tonn, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Kho vận Đức Châu Âu- người chịu trách nhiệm cho mảng kinh doanh hàng công nghiệp Đức của DACHSER, nói.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: ccc.kempten-asl@dachser.com

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng