Tạp chí DACHSER mới đã sẵn sàng!

Bảo đảm luồng hàng hóa của khách hàng vận hành trôi chảy, luôn cung ứng dịch vụ với chất lượng cao và đôi khi biến những điều không thể thành có thể - đó là điều mà hơn 30.000 nhân viên của DACHSER đang nỗ lực để đạt được mỗi ngày. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi coi tất cả những điều này là lẽ đương nhiên.

Tạp chí DACHSER tháng 04/23

Là một công ty và bên sử dụng lao động, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với chúng tôi là tuyển dụng nhân tài hàng đầu, tạo ra môi trường làm việc phù hợp, trân trọng con người và giúp họ phát huy tiềm năng nội tại. Đây là trọng tâm của chương trình chiến lược “Hậu cần là ngành nghề kinh doanh tập trung vào con người” của DACHSER. Câu chuyện trang bìa của chúng tôi trong ấn bản tạp chí DACHSER số mới nhất sẽ cung cấp cho bạn một vài hiểu biết về những nguyên tắc nòng cốt của chiến lược và giới thiệu những con người tuyệt vời luôn nỗ lực đề cao tinh thần làm việc theo nhóm ở DACHSER. Bạn có thể đọc thêm về điều này từ trang 6.

Những bài viết khác trong số này cũng nhấn mạnh các chiến lược hướng tới tương lai của chúng ta. Hãy mở trang 16 để đọc về quan điểm của CEO Burkhard đối với chiến lược bảo vệ khí hậu của DACHSER. Cũng về chủ đề này, từ trang 26, chúng tôi báo cáo về nỗ lực tích cực ủng hồ khách hàng Thụy Sĩ của chúng ta trong các dự án bảo vệ khí hậu của họ. Vào cuối cùng, chúng tôi có một bài phỏng vấn sâu sắc với COO Hậu cần Đường bộ, Alexander Tonn, trong đó anh ấy chia sẻ quan điểm của bản thân về tương lai của mạng lưới vận tải đường bộ của DACHSER. Bạn có thể tìm hiểu các nguyên tắc nòng cốt chiến lược sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển trong tương lai như thế nào từ trang 22 trở đi.

Ấn bản của riêng bạn và tài liệu lưu trữ của chúng tôi

Bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác trong số tạp chí này. Hãy lấy một bản tạp chí tại chi nhánh của bạn hoặc tải về tệp PDF tại đây. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích đọc ấn phẩm mới nhất của tạp chí DACHSER.

Bạn cũng có thể xem các số tạp chí trước trong kho lưu trữ.
DACHSER magazine 04/23 PDF (5,29 MB)
DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com