Báo cáo về tình hình hiện nay liên quan đến sự lây lan của virus COVID-19

Với bản tin này, DACHSER sẽ cung cấp thông tin xem như hành động để ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19 (còn được gọi là virus Corona) trong tổ chức DACHSER và liên quan đến tình trạng hoạt động hiện tại cũng như mọi tác động có thể xảy ra trên lô hàng của khách hàng chúng tôi.

Theo tình hình hiện nay, các hướng dẫn cụ thể về cách ứng xử và biện pháp phòng ngừa đã được đưa ra trong tổ chức DACHSER toàn cầu. Các hành động được thực hiện bao gồm thiết lập hệ thống quản lý báo cáo trung tâm, đánh giá tình hình thường xuyên, và xác định hành động bổ sung ứng phó theo tình huống. Các hoạt động liên quan cũng được mở rộng và tăng cường dựa trên cơ sở quản lý vệ sinh hiện có trong các phương diện khác nhau (nguồn nhân lực, vận hành và quy trình vệ sinh).

Ngoài những hành động được thực hiện trong nội bộ này, DACHSER còn đang tuân thủ tất cả các quy định chính thức hiện hành và áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Trong trường hợp những hạn chế áp dụng cho từng địa phương, các kế hoạch hành động đã sẵn sàng để thực thi nhằm đảm bảo mạng lưới của chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động.

Để đảm bảo một quy trình được thực hiện suôn sẻ, thì phụ thuộc vào việc chúng tôi có thể làm cùng với tất cả các bên liên quan đến chuỗi cung ứng, bao gồm cả sự hợp tác với tài xế xe tải để họ cũng có thể tuân thủ các quy định vệ sinh tăng cường. Chúng tôi cũng kết nối các tài xế vào quy trình quản lý vệ sinh, đồng thời cung cấp chất khử trùng tay ở tất cả các địa điểm.

Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để duy trì chuỗi cung ứng của khách hàng chúng tôi và ngăn chặn sự chậm trễ của các lô hàng. Nếu chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoạt động kiểm tra, kiểm soát, hủy chuyến bay hoặc tương tự, chúng tôi sẽ làm việc để tìm phương án thay thế để vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi cũng trân trọng thông báo rằng thời gian giao các lô hàng có thể bị kéo dài. Tuy nhiên, các biện pháp mà chúng tôi đã và đang thực hiện cho đến nay làm cho chúng tôi cảm thấy mình được trang bị tốt để ứng phó với tình hình hiện nay. Để thực hiện việc này, điều cần thiết là chúng tôi phải duy trì sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ với chi nhánh DACHSER tại địa phương của bạn.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng