Edoardo Podestá đảm nhận vị trí lãnh đạo DACHSER Air & Sea Logistics

Giám đốc Điều hành lâu năm của khu vực Châu Á Thái Bình Dương hiện đang đứng đầu bộ phận kinh doanh vận tải hàng không và đường biển toàn cầu của DACHSER.

Edoardo Podestá, Chief Operations Officer (COO) của lĩnh vực kinh doanh DACHSER Air & Sea Logistics
Edoardo Podestá, Chief Operations Officer (COO) của lĩnh vực kinh doanh DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER bổ nhiệm Edoardo Podestá làm Chief Operations Officer (COO) của lĩnh vực kinh doanh Air & Sea Logistics. Podestá thay thế cho Jochen Müller ở vị trí này.

DACHSER và COO của Air & Sea Logistics hiện tại là Jochen Müller đã cùng thống nhất không gia hạn hợp đồng khi hết hạn vào năm 2020. Jochen Müller sẽ ngừng làm việc cho DACHSER với hiệu lực ngay lập tức.

Edoardo Podestá kết hợp thành công của mình trong vai trò là một doanh nhân và những kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ cùng với kiến thức sâu sắc về thị trường vận tải hàng không và đường biển châu Á và toàn cầu. Với tư cách là COO của Air & Sea Logistics, ông Edoardo Podestá sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới liên lục địa đối với vận tải hàng không và đường biển và liên kết chặt chẽ hơn nữa với mạng lưới vận tải đường bộ châu Âu của chúng tôi

Bernhard Simon, DACHSER CEO

Trong những năm gần đây, Jochen Müller đã phụ trách việc phát triển hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và đường biển thành một công ty mạng lưới hoạt động trên toàn thế giới, từ đó đặt nền móng cho các giải pháp chuỗi cung ứng tích hợp toàn cầu cho khách hàng của chúng tôi. Nhờ sự cam kết của ông Jochen Müller, các cơ cấu hỗ trợ cho việc mở rộng trong tương lai của hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và đường biển có thể được củng cố thêm. DACHSER đánh giá cao những nỗ lực của ông Jochen Müller trong nhiều năm qua và sự tin tưởng lẫn nhau trên cơ sở đó, và chúc ông Jochen Müller thành công trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp trong tương lai.

Xây dựng thành công hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và đường biển ở châu Á

Công việc triển khai hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và đường biển toàn cầu sẽ thuộc về Edoardo Podestá, một người quản lý dày dạn kinh nghiệm của DACHSER. Ông Edoardo Podestá là một người Ý, 57 tuổi và đã gia nhập DACHSER vào năm 2003 với vai trò là một thành viên của đội ngũ quản lý của liên doanh Züst Ambrosetti Far East Ltd. sau khi DACHSER nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Để ghi nhận việc mở rộng thành công hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và đường biển ở châu Á, ông Edoardo Podestá được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành của đơn vị kinh doanh châu Á Thái Bình Dương vào năm 2014. 

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng