Tạp chí DACHSER mới đã có ở đây!

Khi một năm sắp kết thúc, nhiều người trong chúng ta sử dụng khoảng thời gian này để nhìn lại và suy ngẫm, nhưng cũng để chuẩn bị cho bản thân trước những thách thức mới trong tương lai. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm trong số mới nhất của tạp chí DACHSER.

DACHSER magazine 04/20

Sau 31 năm hợp tác chặt chẽ ở các vị trí quản lý điều hành tại DACHSER, CEO Bernhard Simon và trợ tá của ông là ông Michael Schilling, COO Dịch vụ Kho vận Đường bộ, sẽ tham gia Ban Kiểm Soát vào năm tới, với ông Burkhard Eling sẽ đảm nhận vai trò CEO mới.

Trong câu chuyện trang bìa của tạp chí DACHSER, chúng tôi làm một chuyến đi ngắn ngược dòng thời gian và đưa bạn xuyên qua các kỷ nguyên quan trọng trong lịch sử của Công ty. Sau đó trong một cuộc phỏng vấn, ông Bernhard Simon và ông Michael Schilling sẽ nói chi tiết về khoảng thời gian của họ tại DACHSER — đồng thời cũng thay mặt Công ty nhìn về phía trước hướng đến sự hợp tác trong tương lai của họ.

Tải tạp chí xuống ngay bây giờ

Như thường lệ, các trang tạp chí đưa ra nhiều câu chuyện khác từ thế giới kho vận thông minh. Liên hệ với đại diện DACHSER của bạn để có bản sao cá nhân, hoặc tải xuống tệp PDF tại đây. Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc số phát hành mới của tạp chí DACHSER.

Download DACHSER Magazine 04/20 PDF (8,17 MB)
DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng