Tạp chí DACHSER kỳ 01/23

Thể lực đỉnh cao, kỹ thuật thành thạo, sức mạnh nhận thức, trải nghiệm, nhận biết rủi ro, hợp tác và tôn trọng thiên nhiên - đây là một vài trong số nhiều phẩm chất thường được mọi người nghĩ tới khi nhắc đến một vận động viên leo núi hàng đầu. Nhưng chúng cũng là những đặc điểm tốt mà các công ty và những người lãnh đạo của họ cần có nếu muốn vượt qua những trở ngại khó khăn và duy trì sự thành công trong những thời khắc không chắc chắn

Tạp chí DACHSER kỳ 01/23

Trong số mới nhất của tạp chí DACHSER, chúng tôi báo cáo về tiến trình của DACHSER trong việc xây dựng một con đường hướng tới tương lai, các mục tiêu mà chúng tôi đã tự đặt ra cho mình trong những năm tới và cách thức để chúng tôi đạt được chúng - ngay cả khi con đường đó có vẻ nhỏ hẹp và không bằng phẳng hoặc khi môi trường thay đổi. Để biết chi tiết, hãy đọc câu chuyện trang bìa từ trang 6.

We’re actively charting the path to the future for and with our customers. For a prime example of how, turn to page 18 for our article on supply chain optimization. DACHSER provides holistic analysis of the supply chains used by TTI to make the company more diverse, efficient, and flexible, while always keeping an eye on changing global conditions.

Chúng tôi vẫn đang tích cực vạch ra con đường hướng tới tương lai cho và với những khách hàng của mình. Để biết rõ hơn, hãy lật sang trang 18 để đọc bài viết về tối ưu hóa chuỗi cung ứng. DACHSER cung cấp phân tích tổng thể về các chuỗi cung ứng mà TTI sử dụng để giúp công ty trở nên đa dạng, hiệu quả và linh hoạt hơn trong khi luôn theo dõi các điều kiện toàn cầu đang thay đổi.

Nói về sự thay đổi, Ma-rốc hiện đang trải qua sự phát triển cực kỳ năng động. Quốc gia ở khu vực Maghreb này đang ngày càng trở nên hấp dẫn với các công ty với vai trò là một địa điểm sản xuất và nhà cung cấp năng lượng - đặc biệt là với tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. DACHSER đã hoạt động ở đó nhiều năm và đang mở rộng các hoạt động của mình một cách có hệ thống. Hiện nay, Ma-rốc đang tiến gần hơn nữa đến mạng lưới châu Âu của chúng tôi. Hãy lật sang trang 24 để tìm hiểu chính xác.

Và điều gì sẽ đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai của chúng ta ngoài sự sáng tạo? Idea2net của DACHSER là chương trình trọng tâm chiến lược toàn cầu để thu hút sự tham gia tích cực của tất cả nhân viên. Hãy lật sang trang 32 để khám phá cách chúng tôi nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới này ở mỗi cấp độ, từ mỗi chi nhánh cho đến toàn bộ mạng lưới.

Ấn bản riêng dành cho bạn và tài liệu lưu trữ của chúng tôi

Bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác trong số tạp chí này. Nhận ấn bản riêng dành cho bạn tại chi nhánh hoặc tải PDF tại đây. Chúng tôi hy vọng là bạn thích đọc số mới của tạp chí DACHSER.

Bạn cũng có thể duyệt qua các ấn bản trước đây trong tài liệu lưu trữ.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng