DACHSER Air & Sea Logistics đã chứng nhận các lô hàng dược phẩm trên ba châu lục

Atlanta trở thành chi nhánh DACHSER tiếp theo nhận được chứng nhận CEIV Pharma từ IATA.

Sau Frankfurt, Mumbai và Hyderabad, Atlanta hiện là địa điểm thứ tư của DACHSER nhận được chứng nhận trong mười tháng, điều này giúp mở rộng hơn nữa dịch vụ mạng lưới của công ty dành cho khách hàng trong lĩnh vực khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe.

DACHSER Air & Sea Logistics đã chứng nhận các lô hàng dược phẩm trên ba châu lục
DACHSER Air & Sea Logistics đã chứng nhận các lô hàng dược phẩm trên ba châu lục

Chứng nhận của chi nhánh Atlanta tại Mỹ đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới toàn cầu của DACHSER về Giải pháp cho Lĩnh vực Kinh doanh Khoa học Đời sống & Chăm sóc Sức khỏe. Vào cuối 2018, DACHSER đã nhận được chứng nhận của Trung tâm Xuất sắc các Nhà Xác nhận Độc lập về Logistics Dược phẩm (CEIV Pharma) thuộc IATA cho chi nhánh sân bay Frankfurt, tiếp theo các chi nhánh ở Ấn Độ tại Mumbai và Hyderabad vào giữa năm 2019.

Các địa điểm của DACHSER ở Đức, Ấn độ và Mỹ giúp chúng tôi phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe tại các khu vực trong yếu trên thế giới. Chứng nhận này chứng minh rằng chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng cao nhất thông qua các quy trình thống nhất và một mạng lưới phù hợp. Bởi vậy, khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ các dịch vụ vận chuyển hàng không an toàn, phù hợp và hiệu quả.

Timo Stroh, Head of Global Air Freight tại DACHSER cho biết

Là một ngành công nghiệp tiêu chuẩn, chứng nhận IATA đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các chủ hàng sản phẩm dược phẩm liên quan đến các dịch vụ vận tải hàng không an toàn, phù hợp và hiệu quả. Chứng nhận CEIV Pharma chứng nhận năng lực của công ty trong việc bốc xếp các sản phẩm dược phẩm đáp ứng và thậm chí vượt các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế.

DACHSER đáp ứng và vượt tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn này bao gồm Thực hành Phân phối tốt của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (GDP), các tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ và các quy định về kiểm soát nhiệt độ IATA. Quy trình chứng nhận nhận đòi hỏi phải thực hiện đào tạo nội bộ và bên ngoài, xem xét quy trình xử lý các lô hàng khoa học đời sống & chăm sóc sức khỏe có kiểm soát nhiệt độ, và đánh giá chuyên sâu về các quy trình phức tạp đó bởi hai kiểm toán viên độc lập riêng rẽ.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng