Mở rộng Hệ thống Mua bán Phát thải trong Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) có một mục tiêu lớn - biến châu Âu trở thành lục địa trung hòa khí hậu vào năm 2050. Để đạt được điều này, Ủy ban EU đã tạo ra kế hoạch biện pháp toàn diện có tên “Thỏa thuận Xanh”. Các phương tiện giao thông ở châu Âu - và cả dịch vụ vận tải, đều nằm trong kế hoạch này. Theo Thỏa thuận Xanh, các phát thải liên quan đến giao thông sẽ được giảm 90% cho đến năm 2050. Vận tải hàng hải ở châu Âu chiếm khoảng 13% tổng mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong lĩnh vực vận tải.

Thông qua nhiều biện pháp khác nhau do EU và Tổ chức Hàng hải Quốc tế tiến hành, ngành này đã nỗ lực giảm mức phát thải phát sinh trong nhiều năm liền. Để giảm mức phát thải CO2 hơn nữa, EU đã quyết định mở rộng Hệ thống Mua bán Phát thải châu Âu (EU ETS) trong ngành vận tải hàng hải vào năm 2024. Cho đến nay, phương pháp này cũng được áp dụng cho ngành vận tải hàng không tại châu Âu.

Từ năm 2024, những nhà điều hành tàu biển lớn đến cập cảng ở châu Âu sẽ dần dần phải mua giấy phép phát thải đối với phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Theo đó, tất cả hành trình giữa các cảng biển châu Âu và một nửa hành trình giữa một cảng châu Âu và một cảng của quốc gia bên thứ ba sẽ phải tuân theo Hệ thống Mua bán Phát thải (ETS). Nghĩa vụ mua bán phát thải sẽ được công bố theo từng giai đoạn. Vào năm 2024, các nhà điều hành tàu biển sẽ phải mua giấy phép phát thải cho 40% lượng phát thải của họ. Vào năm 2025, con số này sẽ tăng lên 70%, và từ năm 2026, tất cả phát thải sẽ phải chịu phí. Bên cạnh những mục đích khác, phần lớn doanh thu từ giấy phép phát thải sẽ được dùng để phát triển các giải pháp thúc đẩy phát thải thấp trong ngành vận tải. Các hãng vận tải biển hiện đang chuẩn bị cho việc triển khai và trong một số trường hợp, đã thông báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho ngành.

Nếu quý vị quan tâm đến chủ đề bền vững vận tải biển, DACHSER cũng cung cấp Nhiên liệu Hàng hải Bền vững (SMF).

Trong trường hợp quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề này hoặc về EU ETS, hãy liên hệ với người liên lạc của quý vị tại chi nhánh DACHSER phụ trách phục vụ quý vị.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com