Tạp chí DACHSER kỳ 01/21

Vi tiêu đề To cân bng gia s n định và thay đổi, câu chuyn trang bìa mô t quá trình chuyn đổi ti DACHSER được to ra như thế nào, để đội ngũ qun lý mi có th viết tiếp câu chuyn thành công đã bt đầu t hơn 90 năm trước.

Tạp chí DACHSER kỳ 01/21

Chúng tôi cũng k v mt s câu chuyn thành công ca khách hàng. Trong s tp chí này, bn có th đọc thy ví d như cách chi nhánh Neuss gn Düsseldorf ca DACHSER chuyn đổi mt trong nhng nhà kho ca mình để đạt được hiu qu cao hơn na cho ba khách hàng trng yếu trong mng thc phm. Chúng tôi cũng thc hin mt chuyến đi đến nước Áo, nơi mà trong mười năm nay, các đồng nghip ca chúng tôi trong ngành Kho vn Hàng không & Hàng hi đã đảm bo rng các sn phm t mt trong nhng nhà chế biến g hàng đầu được vn chuyn khp thế gii bng đường st, tàu thy và đường hàng không. Bt c khi nào cn thiết, DACHSER cũng t chc vn chuyn toàn b cơ s sn xut, hoc như trường hp năm ngoái, các thiết b y tế cn gp.

Mt ví d liên quan đến thiết b bo h cá nhân: vào năm 2020, DACHSER đã giúp mt công ty tr vùng Asturias, Tây Bc Tây Ban Nha cung cp hơn 100 triu khu trang và các sn phm y tế khác trên khp Tây Ban Nha và các nước Châu Âu khác. Đọc bài viết để tìm hiu điu gì đã làm nên s thành công ca s hp tác này, đặc bit là trong thi k đại dch.

Như thường l, các trang tp chí cung cp nhiu câu chuyn khác t thế gii kho vn thông minh.

Tải về bản sao cá nhân của bạn

Ti xung bn PDF tp chí ti đây. Chúng tôi hy vng bn thích đọc s phát hành mi ca tp chí DACHSER.

Download DACHSER Magazine 01/21 PDF (8,57 MB)
DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng