Tạp chí DACHSER mới đã có ở đây!

Rượu sâm banh - hu như không có thc ung nào khác trên thế gii này li toát lên s quyến rũ, sang trng và nim vui sng như vy. Và nó không ch là công ngh sn xut bc nht mà còn phi được chăm chút k lưỡng. Vn chuyn chúng t vườn nho đến k bán hoc đến mt s kin độc quyn đòi hi dch v kho vn cht lượng hàng đầu.

Tạp chí DACHSER kỳ 01/20

DACHSER x lý đa dng các dch v theo yêu cu cho các nhãn hàng hàng đầu ca Moët Hennessy Deutschland: t vn chuyn và kho bãi hàng hóa đến khâu ly hàng, trưng bày, chm tr theo yêu cu, và dch v kho vn s kin. Sang trang 4 để khám phá lý do ti sao rượu sâm banh ngon nht li nm dưới s điu phi tài tình nht ca DACHSER.

Cũng trong vn đề này chúng tôi đưa bn đến các quc gia thuc vùng Benelux, mt trong nhng trung tâm dch v kho vn quan trng ca thế gii. DACHSER đã điu hành các chi nhánh ca mình trong khu vc 45 năm qua, cung cp đầy đủ các dch v kho vn: vn ti hàng không ti các cng sân bay quc tế ca khu vc, vn ti đường bin ti các cng quc tế trng đim, vn ti đường b được h tr bi mt mng lưới chi nhánh cht ch và hàng lot các dch v kho bãi đang m rng mi lúc mi nơi. Bt đầu t trang 28 bn s tìm hiu làm thế nào tt c các dch v khác nhau này có th kết ni vi nhau phc v theo yêu cu tng khách hàng và tt c t mt ngun duy nht.

Và khi nói đến theo yêu cu, đây cũng là đặc trưng sn phm ca nhà máy thy tinh Lamberts Glassworks, mt công ty thuc Bang Bavaria có truyn thng tuyt vi. Lamberts đang sn xut kính cht lượng hàng đầu cho các mt đồng h mi ca Tháp Elizabeth, ni danh vi cái tên gi Big Ben. Đó là k v câu chuyn làm thế nào mà DACHSER mang kính đến Vương quc Anh trong s tin tưởng và minh bch nht có th.

Nhng điu này và nhiu câu chuyn khác t thế gii kho vn, cũng như vô s thông tin hu ích, đang ch bn trong s mi nht ca tp chí DACHSER.

Tải về bản sao cá nhân của bạn

Hãy ly bn sao cá nhân ca bn ti văn phòng chi nhánh ca bn hoc ti xung bn PDF ti đây. Chúng tôi hy vng bn thích đọc s phát hành mi ca tp chí DACHSER.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng