Đại dịch COVID-19: Ảnh hưởng đến quy trình vận hành ở Mỹ

Như bạn có thể đã đọc từ nhiều nguồn tin phát hành, chính quyền Mỹ đã thi hành lệnh cấm vận có hiệu lực từ 23 giờ 59 phút, ngày 13 tháng 3 năm 2020, cấm tất cả các con đường nhập cảnh từ Châu Âu vào Mỹ, bên cạnh lệnh cấm nhập cảnh hiện hành đối với du khách từ một số nước Châu Á.

Điều này dẫn đến một số lượng lớn chuyến bay bị hủy trên các đường bay giữa Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, những đường bay dân dụng chịu ảnh hưởng cũng tương ứng một phần đáng kể đến năng suất vận chuyển hàng hóa và vì thế nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chứa hàng hóa và giá cước vận chuyển.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ trên các lựa chọn và đường bay thay thế cho phép chúng tôi vận chuyển hàng hóa khẩn cấp đồng thời cam kết cung cấp cho khách hàng được ưu tiên tiếp cận sức chứa hàng hóa có sẵn. Cùng với việc thực thi thành công chương trình đặc quyền giữa Trung Quốc và Đức, chúng tôi hiện đang thăm dò các giải pháp tương tự cho việc vận chuyển giữa Đức và Mỹ.

Các nhóm của chúng tôi trên khắp thế giới sẽ giữ liên lạc với bạn, nhưng vui lòng đừng do dự liên hệ với chi nhánh DACHSER tương ứng tại địa phương của bạn để thảo luận về tình huống cụ thể và thu xếp riêng cho các lô hàng gửi của bạn.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng