Sự nghiệp Mediaroom

Vận tải đường hàng không – bay cao cùng với DACHSER Air & Sea Logistics

Chúng tôi áp dụng kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý các quy trình và chuỗi cung ứng toàn cầu để xử lý các lô hàng vận tải đường hàng không của bạn. DACHSER Air & Sea Logistics cung cấp các dịch vụ trực tiếp và thuê tàu như các lô hàng tải toàn phần và từng phần, cũng như các dịch vụ chuyển phát nhanh và giao hàng. Chúng tôi khai thác các cảng tại các vị trí chiến lược cho lưu lượng vận chuyển hàng không trên toàn thế giới, điều đó cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa với hiệu suất và hiệu quả cao Là một phần trong chiến lược vận chuyển được ưu tiên của mình, chúng tôi làm việc độc quyền với các hãng hàng không hiệu suất cao, đáng tin cậy để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi đã đề ra.

Bạn được hưởng quyền lợi từ các mối liên hệ trực tiếp của chúng tôi với các hãng hàng không, sân bay và công ty xử lý hàng đầu, cũng như tần suất khởi hành cao với công suất cố định tại các vị trí chiến lược để vận chuyển đường hàng không trên toàn thế giới. 

Dịch vụ vận tải đường hàng không của chúng tôi có sẵn dưới dạng dịch vụ hợp nhất.

Chất lượng và đảm bảo an toàn với các lô hàng vận tải đường hàng không

Chúng tôi cung cấp quy trình đảm bảo an toàn tối đa ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng, thông qua các quy trình được xác định rõ ràng cũng như công suất và thời gian vận chuyển đáng tin cậy. Tất cả các lô hàng đều phải tuân theo các tiêu chuẩn cao về chất lượng và đảm bảo của chúng tôi. Luôn có sẵn thông tin liên hệ cá nhân trên trang web cho tư vấn cá nhân. Nhờ dịch vụ Theo dõi & Truy tìm, bạn có thể theo dõi tiến độ của toàn bộ chuỗi dịch vụ kho vận thông qua kiểm soát lô hàng.

Dịch vụ vận tải đường hàng không của chúng tôi

  • Minh bạch hoàn toàn trên toàn bộ chuỗi dịch vụ kho vận 
  • Vận tải hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh và đưa hàng đến hợp đồng thuê tàu từng phần và toàn phần
  • Tư vấn đóng gói, thiết bị và chứng từ 
  • Thực hiện tất cả dịch vụ vận chuyển trước và sau
  • Nhân viên xử lý hàng tận nhà
  • Thu mua và điều phối các lô hàng đặc biệt
  • Dịch vụ chuyển hàng trên tàu
  • Tư vấn có thẩm quyền về quy định an toàn
  • Tư vấn hải quan và thông quan

Tùy chọn thêm của chúng tôi cho giảm phát thải khí nhà kính

Là một phần trong chiến lược của DACHSER về bảo vệ khí hậu, khách hàng vận tải hàng không có thể sử dụng tùy chọn thêm “Nhiên Liệu Bền Vững”. Bằng cách pha trộn Nhiên Liệu Hàng Không Bền Vững (SAF), các lô hàng vận chuyển hàng không có thể được chuyên chở với lượng phát thải khí nhà kính ít hơn 30%. Dịch vụ này được cung cấp với một khoản phụ phí áp dụng cho tất cả các tuyến vận chuyển trên toàn thế giới. Để chứng minh rằng nhiên liệu sinh học đã được mua và việc giảm phát thải khí nhà kính đã được ghi nhận vào vết carbon, DACHSER sẽ chuẩn bị một báo cáo về phát thải theo yêu cầu và một chứng chỉ sẽ được phát hành vào năm sau đó cho biết lượng khí thải đã tiết kiệm được, số lít SAF đã được sử dụng, năm tiêu thụ và thành phần nguyên liệu thô chính cụ thể của SAF.

Tháp điều khiển: Kiểm soát không lưu cá nhân của chúng tôi cho hàng hóa của bạn

Trong tháp điều khiển của chúng tôi (tháp xuất sắc) một đội ngũ dịch vụ khách hàng dành riêng cho công ty của bạn sẽ phụ trách kiểm soát tổng thể và điều phối các lô hàng vận tải đường hàng không của bạn.

mạng lưới tra đổi thông tin cho phép đổi mới và nâng cao chất lượng

Kho vận xuất sắc dựa trên quan hệ đối tác mạnh mẽ. Cùng với mười công ty kho vận hàng đầu khác, DACHSER là thành viên của Chương trình đối tác toàn cầu của Lufthansa Cargo. Nền tảng này tạo điều kiện trao đổi chuyên nghiệp ở mức độ cao nhất – tạo điều kiện tối ưu cho sự đổi mới và phát triển bền vững của đôi bên. Điều này cũng được đảm bảo bởi thành viên của Tổ chức vận tải hàng không thế giới (WACO). Liên minh toàn cầu của các công ty vận tải độc quyền kết hợp với các đối tác đứng đầu thị trường địa phương của họ.

Liên hệ Trà bán hàng Việt Nam

Các điều khoản thương mại quốc tế

Tài liệu PDF đính kèm sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về (không có đảm bảo pháp lý) Incoterms 2020, nhằm hỗ trợ cho bạn trong công việc hàng ngày.

tải về