Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER Vietnam – quản lý

Với sự trợ lực của những khái niệm tư duy kinh doanh hướng về phía trước, trong những thập kỷ qua, DACHSER đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới. Sức mạnh sáng tạo của công ty dựa trên các Đơn vị kinh doanh DACHSER, tạo thành trụ cột kinh tế ổn định và bao gồm toàn bộ danh mục dịch vụ kho vận, cũng như tinh thần hợp tác của các giám đốc điều hành có kinh nghiệm.

Họ chia sẻ các giá trị và mục tiêu cơ bản chung và coi đó là nhiệm vụ cốt lõi để tăng cường sức mạnh của nhóm nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tương lai và thúc đẩy việc mở rộng DACHSER. Kết hợp chuyên môn và cam kết thực hiện kinh doanh bền vững để đảm bảo khả năng sinh lời lâu dài và khả năng tồn tại trong tương lai của DACHSER.

Cấu trúc của Ban giám đốc DACHSER có thể được tìm thấy trên trang web của công ty.

Edoardo Podestá, Managing Director Air & Sea Logistics Asia Pacific

Edoardo Podestá, sinh năm 1962 tại Ý, là Managing Director Air & Sea Logistics Asia Pacific từ năm 2014. Ông phụ trách 12 khu vực kinh doanh thuộc DACHSER’s Asia Pacific Business Unit. Trước đó, Podestá là Giám đốc Điều hành tại Züst Ambrosetti Far East Ltd., một công ty liên doanh với DACHSER. Năm 2003, khi DACHSER nắm quyền kiểm soát toàn bộ công ty và đổi tên thành DACHSER Far East Ltd., Podestá đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Ông đã thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty tại Viễn Đông trước khi mở rộng phạm vi trách nhiệm của mình sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Podestá từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong ngành logistics tại châu Á trong hơn 25 năm.

Oliver Cierocki, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Kho vận Hàng Không và Hàng Hải Việt Nam (Managing Director Air and Sea Logistics Vietnam)

Oliver Cierocki được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Dịch vụ Kho vận Hàng Không và Hàng Hải Việt Nam vào tháng 10 năm 2019. Ông có kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực này, đã sống và làm việc tại các thị trường Châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc. Trong vai trò mới của mình, Cierocki chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của DACHSER tại Việt Nam, nơi ông sẽ xác định các mối quan hệ kinh doanh mới, làm tăng phạm vi hoạt động của công ty, đồng thời hợp lý hóa các hoạt động để đạt kết quả đầu cuối tối ưu nhất. Trước khi gia nhập DACHSER, ông đã giữ một số vai trò lãnh đạo trong quản lý dự án, bán hàng và điều hành tại các công ty kho vận toàn cầu.