DACHSER nhận chứng nhận dược phẩm IATA CEIV

Với việc tăng cường năng lực trong lĩnh vực Khoa học Đời sống & Chăm sóc Sức khỏe của mình, DACHSER đã nhận được chứng nhận của Trung tâm Xuất sắc các Nhà Xác nhận Độc lập về Logistics Dược phẩm (CEIV Pharma) thuộc IATA cho chi nhánh sân bay Frankfurt.

Địa điểm sân bay Frankfurt được chứng nhận để vận chuyển các sản phẩm khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe
Địa điểm sân bay Frankfurt được chứng nhận để vận chuyển các sản phẩm khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe

Việc vận chuyển các sản phẩm khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe yêu cầu rất khắt khe; thuốc men và các sản phẩm dược phẩm khác thường nhạy cảm với nhiệt độ, các lô hàng khẩn cấp, cần được xử lý tuân theo một môi trường có quy định phức tạp. Như một tiêu chuẩn của ngành, chứng nhận CEIV Pharma bao gồm các yêu cầu cụ thể của các chủ hàng sản phẩm dược phẩm liên quan đến các dịch vụ vận tải hàng không an toàn, chính xác và hiệu quả.

Chứng nhận IATA là trụ cột quan trọng trong chiến lược vận tải hàng không toàn cầu của chúng tôi

Jochen Müller, COO Air & Sea Logistics tại DACHSER

Ông Jochen Müller, COO Air & Sea Logistics tại DACHSER cho biết “Chứng nhận IATA là trụ cột quan trọng trong chiến lược vận tải hàng không toàn cầu của chúng tôi,” “Chứng nhận này chứng thực các tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ cao nhất cho các khách hàng khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe thông qua các quy trình thống nhất và một mạng lưới phù hợp.”

CEIV Pharma

Quá trình chứng nhận phức tạp bắt đầu vào năm 2017: Chứng nhận CEIV Pharma yêu cầu phải thực hiện đào tạo nội bộ và bên ngoài, xem xét quy trình xử lý các lô hàng Khoa học Đời sống & Chăm sóc Sức khỏe có kiểm soát nhiệt độ, và đánh giá chuyên sâu về các quy trình phức tạp đó bởi hai nhà xác nhận độc lập riêng rẽ.

Ông Timo Stroh, Trưởng Bộ phận Vận tải Hàng không Toàn cầu tại DACHSER cho biết "Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất trong việc vận chuyển toàn cầu các sản phẩm nhạy cảm," “Điều này mang lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các loại thuốc cứu người và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng mạng lưới của mình như Giải pháp Kinh doanh trong Lĩnh vực Khoa học Đời sống & Chăm sóc Sức khỏe trong năm tới."

Ông Glyn Hughes, Trưởng Bộ phận Hàng hóa Toàn cầu của IATA nói "IATA rất vui mừng ghi nhận sự quan tâm ngày càng nhiều của các công ty hàng không hàng đầu như DACHSER nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn tốt nhất áp dụng trong việc vận chuyển các sản phẩm dược phẩm nhạy cảm," “Sự xuất sắc của vận tải hàng không là điều hiển nhiên nhất khi thực hiện các quy trình hài hòa tốt nhất, đặc biệt là khi vận chuyển hàng hóa cứu người như dược phẩm.”

CEIV Pharma cung cấp cho ngành dược phẩm chứng nhận xử lý sản phẩm dược phẩm thống nhất và được công nhận trên toàn cầu đáp ứng và vượt các tiêu chuẩn và hướng dẫn chung quốc tế. Các tiêu chuẩn và hướng dẫn này bao gồm Thực hành Phân phối tốt của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (GDP), các tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ và các quy định về kiểm soát nhiệt độ IATA.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng