quay lại
Coronavirus

Tạp chí DACHSER mới đã sẵn sàng ở đây!

Mọi hoạt động trong ngành logistics sẽ không diễn ra nếu không có con người trong văn phòng, trong xe tải, trong nhà ga trung chuyển và trong nhà kho.

DACHSER magazine issue 02/19

Các công ty cần nhân viên có chuyên môn và năng lượng tuyệt vời và những người cam kết đảm bảo chất lượng cao nhất trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tạp chí mới nhất của DACHSER dành riêng cho chủ đề nguồn nhân lực và mang đến những hiểu biết thú vị về các thế giới khác nhau của công việc logistics.

Các hợp tác xã logistics có vai trò quan trọng trong câu chuyện ở trang bìa. Chúng tôi xem xét bên trong các nhà ga tại hai địa điểm của DACHSER và nói chuyện với những người ở đó giữ cho chuỗi logistics hoạt động. Để đọc thêm, vui lòng chuyển sang trang 4.

Cũng trong phiên bản này

Chủ đề về phát triển kiến thức và chuyên môn đặc biệt được đánh giá cao tại DACHSER. Bắt đầu từ trang 16, bạn có thể đọc về cách thức mà sự tập trung này mang lại lợi ích cho nhân viên và khách hàng một cách bình đẳng. Ở trang 20, chúng tôi đưa bạn đến Luxembourg, nơi các nhà quản lý nữ giữ các vị trí quan trọng tại địa điểm của DACHSER ở đó. Họ cho chúng tôi biết từ quan điểm của họ tại sao logistics chắc chắn là dành cho nữ giới. Trong một bài viết bắt đầu ở trang 22, bạn có thể biết thông tin vì sao sự tuân thủ của công ty là một chủ đề liên quan đến tất cả nhân viên tại DACHSER. Và bắt đầu từ trang 32, các đồng nghiệp trẻ nhất của chúng tôi có cơ hội để nói: sự thật đằng sau những huyền thoại và định kiến xung quanh Thế hệ Z là gì?

Bạn có thể đọc những câu chuyện này và nhiều nội dung khác về vấn đề này. Hãy lấy bản sao cá nhân của bạn tại văn phòng chi nhánh hoặc tải xuống bản PDF tại đây. Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc số mới của tạp chí DACHSER.

Download DACHSER magazine 02/19 PDF (8,54 MB)
DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng