quay lại
Coronavirus

Các biện pháp - Hard Brexit (Brexit cứng)

Mặc dù có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa EU và Vương quốc Anh, nhưng vẫn không thể loại trừ được trường hợp Brexit “không thỏa thuận” vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Những hệ quả của việc rút khỏi EU mà không có thỏa thuận vào ngày 31 tháng 10, đặc biệt là việc di chuyển hàng hóa đến và đi từ Vương quốc Anh là rất rõ ràng. Quan trọng hơn nữa là, do kiểm soát biên giới và thông quan của tất cả hàng hóa theo quy định của WTO nên thời gian chờ đợi dự kiến sẽ lâu hơn.

DACHSER sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng tất cả hàng hóa đến/rời khỏi Vương quốc Anh sau 23:00 GMT (00.00 CET) vào ngày 31 tháng 10 sẽ được thông quan và đánh thuế tương ứng.

Với thư này, chúng tôi muốn tóm tắt lại các điểm và biện pháp quan trọng nhất để giảm ảnh hưởng và sự chậm trễ trong việc giao hàng cho khách hàng ở mức thấp nhất có thể.

Trong trường hợp Hard Brexit, phải có sẵn các thông tin và tài liệu sau đây để làm thủ tục hải quan trước khi hàng hóa được thu thập:

  • Phiếu gửi hàng
  • Hóa đơn thương mại / hóa đơn ước giá
  • Phiếu đóng gói / phiếu giao hàng
  • Chứng từ xuất khẩu kèm theo (chúng tôi có thể cấp nếu cần thiết)
  • Các chứng từ ưu tiên và các tài liệu dành riêng cho sản phẩm cụ thể, chỉ khi có thể và được yêu cầu

Vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu này chứa thông tin sau:

Bên gửi có số EORI, bên nhận có chi tiết liên hệ, nhà nhập khẩu nếu khác với bên nhận có chi tiết liên hệ, số hóa đơn liên tiếp, điều khoản Incoterms, số và loại đóng gói, mô tả hàng hóa, nước xuất xứ, mã Taric, giá trị hàng hóa, tiền tệ, tổng trọng lượng/trọng lượng tịnh.

Vui lòng chú ý đến chất lượng dữ liệu cao của thông tin - các tài liệu phải hoàn toàn phù hợp với việc gửi trực tiếp tương ứng.

Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi các tài liệu ở dạng điện tử, tài liệu phải tương ứng với độ phân giải 300dpi nếu có thể.

Ngoài ra, chúng tôi cần người liên hệ về thủ tục hải quan bao gồm các chi tiết liên hệ của bên nhận hàng/nhà nhập khẩu của quý vị (địa chỉ email) để chúng tôi có thể liên hệ với họ để có được giấy ủy quyền hải quan cần thiết. Chúng tôi cần những thông tin này để có thể thực hiện các thủ tục hải quan cần thiết. Không có giấy ủy quyền, chúng tôi không thể làm thủ tục hải quan.

Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi cũng sẽ cần thông tin giao hàng chi tiết hơn như số lượng và loại đóng gói, mô tả hàng hóa, giá trị hàng hóa, nếu quý vị đã chuyển hàng đến Ireland qua lãnh thổ Vương quốc Anh, vì chúng tôi sẽ phải ban hành thủ tục quá cảnh qua Vương quốc Anh. Trước tiên, chúng tôi cũng khuyên quý vị nên thêm T2L vào các lô hàng đó vì chúng tôi chưa chắc chắn liệu hải quan Ireland chấp nhận T2 làm bằng chứng cho hàng hóa lưu thông tự do của EU sau khi quá cảnh qua Vương quốc Anh. 

Trong ứng dụng eLogistics của chúng tôi, các điều khoản incoterms có thể thay đổi do thủ tục hải quan. Lúc đầu, chỉ có FCA/EXW hoặc DAP trong eLogisitcs để đảm bảo quy trình. Ngoài ra, thông tin EDI liên quan đến điều khoản incoterms phải được điều chỉnh, người chịu trách nhiệm từ chi nhánh của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để điều chỉnh các thay đổi cần thiết.

Chúng tôi rất mong quý vị hiểu và hợp tác để DACHSER có thể làm cho dòng hàng hóa của quý vị hiệu quả nhất có thể và không gặp sự cố trong trường hợp đặc biệt này của Hard Brexit.

Chúng tôi đã nêu thêm các biện pháp quan trọng nhất cần chuẩn bị trong bảng liệt kê Brexit (vui lòng xem dưới bên).

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chi nhánh DACHSER của quý vị nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Definition of important terms PDF (0,14 MB)
DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng