Mediaroom

Các giải pháp công nghiệp của chúng tôi – kho vận với giá trị gia tăng

Trong đơn vị tổ chức "Giải pháp doanh nghiệp, Nghiên cứu & Phát triển" (CSRD), chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp tùy chỉnh mang đến cho họ lợi thế cạnh tranh đáng kể trong ngành. Chúng tôi kết hợp các dịch vụ tiêu chuẩn với các yêu cầu kho vận theo ngành cụ thể. Đây là sự thích ứng ngành ở mức cao nhất

Các chuyên gia trong ngành tại DACHSER Đức:

Kho vận ngành hóa chất
Thêm
Kho vận DIY
Thêm