Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER Contract Logistics – cung cấp tất cả các dịch vụ

DACHSER Contract Logistics kết hợp mạng lưới vận tải toàn cầu của chúng tôi với kho bãi hiệu quả, các dịch vụ giá trị gia tăng cụ thể của khách hàng và tư vấn cá nhân. Một sự kết hợp thông minh, toàn diện của các dịch vụ trung tâm cho các đơn vị kinh doanh khác nhau được kết hợp dưới sự bảo trợ của hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp kho vận được thiết kế riêng cho các công ty lớn và vừa từ ngành công nghiệp và bán lẻ. 

Tất cả các chức năng dọc theo chuỗi giá trị được thiết kế chính xác theo các yêu cầu cụ thể của chuỗi cung ứng của bạn. Để có thể cung cấp cho bạn các giải pháp kho vận tối ưu, chúng tôi bổ sung các dịch vụ kho vận tiêu chuẩn hiệu quả về chi phí với các dịch vụ cá nhân.

Trong Mikado, chúng tôi có Hệ thống quản lý kho bãi (WMS) toàn cầu, độc đáo. Hệ thống được tích hợp vào toàn bộ quá trình vận tải và liên tục phát triển. Với tiêu chuẩn phần mềm thống nhất toàn cầu, Mikado tạo ra sự minh bạch, liên tục và bảo mật tối đa.

Một giải pháp, đa dịch vụ

Với dịch vụ kho bãi tích hợp của chúng tôi, chúng tôi cho phép các giải pháp hợp đồng vận chuyển hàng hóa tối ưu trên toàn thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình chuỗi cung ứng hiệu quả nhất. Với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng – chúng tôi tối ưu hóa dịch vụ kho vận của bạn ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị.

Mạng lưới vận tải của chúng tôi tạo thành cơ sở dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có mặt trên thị trường thu mua và bán hàng quan trọng nhất, với vai trò là đối tác kho vận, chúng tôi có thể quản lý các hoạt động toàn cầu của bạn một cách kịp thời, linh hoạt và hiệu quả.

Các chuyên gia hợp đồng vận chuyển hàng hóa của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, ngành và thị trường. Để phát triển các giải pháp tích hợp hiệu quả, các chuyên gia của chúng tôi kiểm tra tình trạng tổng thể về lưu lượng hàng hóa của bạn. Họ đồng hành cùng bạn trong quá trình đấu thầu, tối ưu hóa các quy trình sản xuất và những quan điểm về kho vận hiện có của công ty bạn cũng như thiết kế các quy trình mới.

Dịch vụ tại chỗ cho bạn: Mạng lưới của chúng tôi tạo ra sự gần gũi và tin tưởng

Mạng lưới của chúng tôi có nghĩa là các chuyên gia địa phương và trong nước sẵn sàng phục vụ bạn với tư cách là người liên hệ có kỹ năng.    Chất lượng dịch vụ của chúng tôi dựa trên tất cả sự chuyển giao tri thức trong mạng lưới DACHSER. Điều này được đảm bảo bởi các chương trình đào tạo cá nhân và trao đổi thường xuyên các DACHSER Expert Warehouse Operations (DEWOs).

Với mạng lưới vận chuyển DACHSER, chúng tôi có mặt trên các thị trường thu mua và bán hàng quan trọng nhất trên thế giới. Kết nối liên lục địa qua mạng lưới vận tải đường hàng không và đường biển trên toàn cầu của DACHSER Air & Sea Logistics khiến chúng tôi trở thành đối tác tin cậy cho hợp đồng vận chuyển hàng hóa của bạn.

Liên hệ Trà bán hàng Việt Nam

Kho bãi
Thêm
Dịch vụ giá trị gia tăng
Thêm