Sự nghiệp Mediaroom

Theo dõi quy định hải quan

Việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi và tuân thủ luật định qua biên giới hải quan của các quốc gia điểm đến tương ứng chỉ là một phần trong vai trò của chúng tôi. Là một công ty kho vận đã có nhiều thập kỷ làm người chơi chính trên sân khấu quốc tế, DACHSER rất quen thuộc với tất cả các quy định hải quan hiện hành ở các quốc gia khác nhau. Chúng tôi cẩn thận điều hướng các lô hàng của bạn thông qua các điều khoản rộng của các quy định hải quan địa phương và trên toàn thế giới và điều phối toàn bộ quá trình thông quan với chính quyền địa phương.

Vị thế của chúng tôi như một AEO mang lại lợi thế trong kiểm soát hải quan

Cơ quan hải quan địa phương đã chứng nhận DACHSER là “Doanh nghiệp ưu tiên” (AEO, Authorized Economic Operator) ở một số quốc gia, một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần lớn đầu tiên được trao chứng nhận này. Tổng quan về các quốc gia liên quan có thể được cung cấp nếu được yêu cầu. Điều này đi kèm với lợi ích kiểm soát hải quan liên quan đến an ninh trên toàn thế giới – những lợi ích mà chúng tôi có thể chuyển cho khách hàng của mình: Các tiêu chuẩn bảo mật rộng rãi, được Hải quan phê duyệt của chúng tôi không chỉ đơn giản hóa việc thông quan, mà còn là con dấu phê duyệt cho các đối tác thương mại toàn cầu của bạn.

Lợi thế của thủ tục hải quan với DACHSER

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Việc xử lý hiệu quả, chất lượng cao tất cả các thủ tục hải quan bởi các chuyên gia hải quan của chúng tôi giúp doanh nghiệp cốt lõi của bạn có thêm thời gian 
  • Nhiều dịch vụ: Ngoài ra, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan cũng như hỗ trợ đăng ký và lưu trữ dữ liệu trung tâm
  • Xử lý hiệu quả: Thủ tục hải quan điện tử đảm bảo giải quyết nhanh chóng và đảm bảo

Vận tải nhanh với tài liệu chính xác

Chúng tôi tạo thuận lợi cho một quá trình vận chuyển thuận lợi bằng cách soạn thảo chính xác tất cả các tài liệu cần thiết cho hải quan và cơ quan chức năng. Chúng tôi có liên hệ với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức có liên quan như hãng hàng không hoặc công ty vận chuyển. Hệ thống giao nhận vận chuyển hàng hóa của chúng tôi cũng được liên kết chặt chẽ với các hệ thống hải quan địa phương. Nhân viên địa phương của chúng tôi có thể xác định các quy định mới nhất ở giai đoạn sớm và xem xét ngay lập tức. Họ cũng chịu trách nhiệm cho các lô hàng từ các nước bên thứ ba với vận tải trực tiếp đến các nước Châu Âu khác.