Sự nghiệp Mediaroom

Các giải pháp công nghiệp của chúng tôi – kho vận với giá trị gia tăng

Dưới sự bảo trợ của Đơn vị điều hành CNTT & Phát triển (ITD), chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp được thiết kế riêng để mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh đáng kể trong ngành của họ. Chúng tôi kết hợp các dịch vụ tiêu chuẩn của mình với các yêu cầu hậu cần của ngành cụ thể. Đây là mức độ thích ứng cao của ngành.

Các chuyên gia trong ngành tại DACHSER Đức:

DACHSER Automotive Logistics
Thêm
DACHSER Chem Logistics
Thêm
DACHSER DIY Logistics
Thêm
DACHSER Fashion Logistics
Thêm
DACHSER Life Science and Healthcare Logistics
Thêm