Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER châu á thái bình dương—đang trên đường thành công

DACHSER kết hợp văn hóa đạo đức của một công ty gia đình truyền thống với niềm đam mê kinh doanh xuất sắc trong lĩnh vực kho vận. Sự kết hợp độc đáo này giải thích sự biến đổi từ một công ty vận tải, được thành lập vào năm 1930 bởi Thomas Dachser ở Kempten/Allgäu, trở thành một trong những công ty kho vận thành công nhất hiện nay.

Dữ liệu (đến năm 2022)

Nhân viên:

 

1,544

 
Doanh thu hàng năm (Doanh thu gộp chưa hợp nhất bao gồm thuế nhập khẩu và thuế bán hàng) :
 
875.3 m EUR 
 
 
 

Địa điểm:

 

45

 

Lô hàng:

 

319,800

 

Khối lượng tính bằng tấn:

 

779,600 t