Sự nghiệp Mediaroom

Dịch vụ giá trị gia tăng – Giá trị gia tăng thông qua thuê ngoài

Với Dịch vụ giá trị gia tăng (VAS), chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ bổ sung để tối ưu hóa tất cả các giai đoạn trong chuỗi giá trị của bạn.  Các giải pháp giá trị gia tăng toàn diện của chúng tôi được thiết kế để giúp hoạt động kho vận của bạn hiệu quả hơn và hiệu quả hơn – đồng thời làm cho doanh nghiệp của bạn ứng biến nhanh và nhạy bén hơn. Bằng cách thuê ngoài các dịch vụ giá trị gia tăng như là một phần của việc phân bổ kho bãi, bạn có thể có được các tài nguyên quý giá có thể được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ được chuẩn hóa rộng, chúng tôi cũng phát triển các dịch vụ VAS cá nhân theo yêu cầu, được thiết kế riêng theo yêu cầu cụ thể của bạn. Tất cả các quy trình được kiểm soát bởi hệ thống quản lý kho bãi nội bộ của chúng tôi, Mikado.

Các dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi

  • Gói hàng hỗn hợp
  • Trình diễn lắp ráp
  • Ghi nhãn
  • Kiện nhiều gói
  • Kiện một gói
  • Lắp ráp sản phẩm
  • Lấy mẫu
  • Đóng gói đặc biệt
Liên hệ Trà bán hàng Việt Nam