Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER Vietnam – cung cấp tất cả các dịch vụ kho vận

DACHSER cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau dọc theo chuỗi cung ứng được thiết kế riêng theo nhu cầu của khách hàng. Các dịch vụ này bao gồm các mạng lưới vận tải rộng lớn, từ vận tải đường bộ Châu Âu và quốc tế đến vận chuyển hàng hóa đường hàng không và đường biển, bộ phận kinh doanh kho vận ngành thực phẩm và thậm chí cả hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm

Vận tải đường hàng không
Thêm
Vận tải đường biển
Thêm
Dịch vụ đường sắt
Thêm
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Thêm
Thông tin kho vận
Thêm
Quản lý Chất lượng
Thêm
Hải quan
Thêm
Tuân thủ thương mại nước ngoài
Thêm