Sự nghiệp Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Đối tác của bạn cho các giải pháp vận chuyển hóa chất và kho bãi an toàn

Theo DACHSER Chem Logistics, chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp công nghiệp chuyên nghiệp cho kho vận hóa chất của bạn.  Chúng tôi vận chuyển và lưu trữ các sản phẩm hóa chất được đóng gói cho các ngành công nghiệp khác nhau như các ngành công nghiệp nhựa, ô tô và dệt may cũng như nông nghiệp và xây dựng. Các chuyên gia trong ngành của chúng tôi sẽ phát triển một giải pháp vận chuyển và kho bãi phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn cho tất cả các loại sản phẩm hóa chất bao gồm hàng hóa nguy hiểm.

DACHSER Chem Logistics kết hợp các dịch vụ kho vận DACHSER được chuẩn hóa với các yêu cầu cụ thể của ngành công nghiệp hóa chất. Điều này cũng bao gồm các dịch vụ của DACHSER Contract Logistics. Bằng cách này, bạn hoàn toàn có thể thuê ngoài dịch vụ kho vận ngành hóa chất của mình và tạo chuỗi cung ứng toàn cầu theo cách tiếp cận LLP.

Tiêu chuẩn thống nhất về chất lượng và an toàn

Bạn được hưởng lợi từ mạng lưới toàn cầu toàn diện của chúng tôi cũng như các tiêu chuẩn thống nhất trên tất cả các chi nhánh DACHSER. DACHSER Chem Logistics đại diện cho tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất, vượt xa các yêu cầu pháp lý, cũng như kiểm soát vận chuyển được hỗ trợ bởi CNTT có hiệu quả cao.

Danh mục dịch vụ của chúng tôi cho kho vận hóa chất của bạn

  • Giải pháp vận tải toàn cầu: Mạng lưới vận tải Châu Âu mạnh mẽ với DACHSER European Logistics và tiếp cận nhanh chóng và linh hoạt vào tất cả các thị trường bán hàng và thu mua trên toàn thế giới thông qua DACHSER Air & Sea Logistics cũng như DACHSER Rail Services
  • Kho bãi: Giải pháp tích hợp, toàn diện cũng như kho bãi được thiết kế đặc biệt cho việc lưu trữ các sản phẩm hóa học ở Châu Âu với DACHSER Contract Logistics
  • Kết nối CNTT: Tính minh bạch và tích hợp đầy đủ thông qua thông tin phù hợp, đáng tin cậy và sẵn có
  • Chuyên gia kho vận ngành hóa chất có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành và bí quyết cụ thể
  • Mức độ năng lực cao về hàng hóa nguy hiểm trong mạng lưới toàn cầu
  • Nhân viên về hàng hóa nguy hiểm nội bộ có mặt tại tất cả các chi nhánh, do tổ chức hàng hóa nguy hiểm trung ương điều phối 
  • Các hướng dẫn về hàng hóa nguy hiểm DACHSER được chuẩn hóa và giám sát liên tục việc thực hiện và tuân thủ

DACHSER Chem Logistics im Chi tiết

Tiêu chuẩn của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cao của ngành công nghiệp hóa chất

Cho kho bãi của chúng tôi vượt trên các yêu cầu pháp lý. 

Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra xe và bốc xếp cũng như đào tạo về hàng hóa nguy hiểm. 

Chúng tôi sử dụng thiết bị đảm bảo tải trọng cũng như cung cấp vật liệu cứu hộ và thiết bị bảo hộ cá nhân. Sử dụng Đánh giá an toàn & chất lượng cho tính bền vững (SQAS), chúng tôi đã xác định được các tiêu chuẩn thống nhất cho vận chuyển và kho bãi, nhờ đó đáp ứng các yêu cầu của ngành hóa chất.

Mức độ chuyên môn cao – không chỉ trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Đội ngũ DACHSER Chem Logistics sẵn sàng phục vụ bạn với kinh nghiệm chuyên môn trong ngành. Quản lý hàng hóa nguy hiểm tập trung và hơn 200 đại diện về hàng hóa nguy hiểm trong khu vực đảm bảo việc chấp hành các quy định đặc biệt đối với các lô hàng hóa nguy hiểm. Hàng năm, chúng tôi đào tạo khoảng 15.500 nhân viên cho các yêu cầu đặc biệt về kho vận ngành hóa chất.

Là một đối tác hợp tác độc quyền cho dịch vụ giao nhận cũng như vận tải đường hàng không và đường biển của Hiệp hội công nghiệp hóa chất Đức (VCI) tại Đức, chúng tôi liên lạc chặt chẽ với các thành viên của hiệp hội để xác định yêu cầu của ngành công nghiệp hóa chất trong tương lai tại giai đoạn đầu và kết hợp chúng vào các giải pháp DACHSER Chem Logistics của chúng tôi.

Các quy trình được hỗ trợ bằng CNTT để xử lý đơn hàng nhanh và an toàn

Các hệ thống CNTT được chuẩn hóa toàn cầu của chúng tôi đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn và tính linh hoạt cao trong việc quản lý các lô hàng hóa chất. Để trao đổi kiến thức và dữ liệu một cách nhanh chóng, chúng tôi có quyền truy cập 24/7 vào cơ sở dữ liệu hàng hóa nguy hiểm trên toàn thế giới thông qua mạng lưới DACHSER IT; điều này bao gồm vận tải đường bộ của Châu Âu cũng như vận tải đường hàng không và đường biển trên toàn thế giới. Việc giám sát các giới hạn số lượng, lệnh cấm vận chuyển và lưu trữ được hỗ trợ đặc biệt bằng CNTT. Với các hệ thống CNTT tích hợp của chúng tôi, bạn có thể theo dõi lô hàng từ đầu đến cuối. Bảo vệ dữ liệu được chứng nhận theo DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Thông qua dịch vụ Theo dõi & Truy tìm, bạn luôn được thông báo về lịch sử giao hàng của bạn. Việc kết nối với Trung tâm EDI của chúng tôi đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt giữa tất cả các hoạt động liên quan – nhờ đó tối đa hóa tính đảm bảo và hiệu quả.

Liên hệ DACHSER Chem Logistics