Sự nghiệp Mediaroom

Mở đường – cho sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực kho vận

Sự tiến bộ của toàn cầu hóa và mạng lưới tuyến vận chuyển toàn cầu ngày càng gần hơn, điều này mang lại, giúp ngành kho vận trở thành đường hướng phát triển sự nghiệp với triển vọng tuyệt vời trong tương lai. Tham gia DACHSER sẽ mang đến cho bạn cơ hội xây dựng sự nghiệp thành công trong môi trường năng động và mang tầm quốc tế này. Chúng tôi cung cấp các điều kiện lý tưởng cho người nộp đơn xin việc từ tất cả các lĩnh vực không chỉ muốn trải nghiệm trực tiếp tốc độ phát triển nhanh chóng của dịch vụ kho vận tại DACHSER, mà trên tất cả là mong muốn giúp định hình nó.

Cho dù bạn đang muốn tham gia với chúng tôi như một sự thay đổi sự nghiệp, hoặc bạn là một chuyên gia trong ngành, cho dù bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp có kỹ năng với một viễn cảnh mới, để có được cái nhìn đầu tiên về thế giới kho vận vận tải hấp dẫn đối với một người học nghề hoặc muốn bắt đầu một chương trình học kép với các cơ hội sự nghiệp quốc tế: những người quan tâm thực sự về lĩnh vực kho vận, cũng như có cam kết và đam mê thực hiện dịch vụ xuất sắc đều được chào đón.

Một nhà tuyển dụng với quản lý sự nghiệp gương mẫu

Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình với khoảng 30.000 nhân viên trên toàn thế giới, chúng tôi tập trung vào tăng trưởng thông qua đổi mới. Với phạm vi rộng lớn các dịch vụ kho vận, các giải pháp công nghiệp được thiết kế riêng và sự kiểm soát chuỗi cung ứng thông minh dựa trên CNTT, chúng tôi được coi là động lực quan trọng cho ngành công nghiệp trên toàn thế giớ.

DACHSER Career Management của chúng tôi là một ví dụ điển hình cho cơ hội đào tạo cá nhân trong tương lai Hoạt động này không chỉ hỗ trợ nhân viên của chúng tôi từ góc độ kỹ thuật, mà còn giúp họ phát triển trong vai trò của họ với các giả định về nhiệm vụ và trách nhiệm. Nhiều công việc được cung cấp qua DACHSER Academy nội bộ của chúng tôi.

Là một phần của gia đình DACHSER trên toàn thế giới, bạn sống theo giá trị văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Điều này bao gồm sự quan tâm đến văn hóa nước ngoài cũng như sự tương tác tôn trọng và sự đánh giá lẫn nhau trong các nhóm.

Chúng tôi rất mong nhận được đơn xin việc của bạn!

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại DACHSER

Tuyển dụng