Sự nghiệp Mediaroom

An ninh vận tải đường hàng không – An ninh cho các lô hàng của bạn

Vấn đề an ninh là hết sức quan trọng khi nói đến vận tải đường hàng không trên toàn thế giới. Điều này được chứng minh bằng các quy định và nguyên tắc pháp lý ngày càng tăng. Các chuyên gia của DACHSER sẽ hỗ trợ bạn trong việc duy trì chuỗi cung ứng an toàn và sẽ luôn cập nhật cho bạn với bất kỳ thay đổi pháp lý nào. Điều này cho phép bạn nhanh chóng tích hợp tất cả các điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các quy định an toàn mới vào các quy trình nội bộ của bạn.

Chúng tôi cũng phát triển các hợp đồng vận chuyển hàng hóa và kho vận được thiết kế phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn đối với an toàn cho vận tải đường hàng không. Là nhà cung cấp kho vận của bên thứ ba, chúng tôi cung cấp giá trị gia tăng đáng tin cậy cho hợp đồng vận chuyển hàng hóa của bạn. Trên tất cả, bạn sẽ được hưởng lợi từ tiết kiệm cao về chi phí, thời gian và công sức. Chứng nhận 3PL của chúng tôi có nghĩa là bạn không phải thực hiện kiểm tra cước phí tốn kém hoặc đào tạo nhân viên và kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan hàng không liên bang Đức. Là 3PL của bạn, thay mặt cho bạn chúng tôi đảm nhận cả lưu trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Phương pháp sàng lọc toàn diện bảo vệ hàng hóa vận chuyển đường hàng không của bạn

DACHSER sử dụng nhiều phương pháp sàng lọc phi tập trung và tập trung để tuân thủ an ninh hàng không cho tất cả các bên có liên quan. Các phương pháp này có thể bao gồm kiểm tra trực quan, thiết bị dò tìm chất nổ, chó phát hiện chất nổ hoặc tìm kiếm thủ công. Chúng tôi cũng có năm máy X-quang riêng để sử dụng ở Đức. Các chuyên gia an ninh hàng không của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lập kế hoạch và thực hiện vận chuyển an toàn trên toàn thế giới. Các quy trình kho vận của chúng tôi được chuẩn hóa toàn cầu và chịu sự kiểm tra và đánh giá liên tục.

Chuyên môn của chúng tôi về an ninh vận tải đường hàng không:

  • Vận tải an toàn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định 
  • Giảm thiểu rủi ro cho việc xếp hàng và vận chuyển
  • Áp dụng các biện pháp an ninh vượt quá các yêu cầu theo luật định
  • Kiểm tra và xử lý các lô hàng nguy hiểm của bạn
  • Kiến thức chuyên môn về hàng hóa nguy hiểm cho tất cả các điểm đến và phương thức vận tải
  • Tư vấn xây dựng chuỗi cung ứng an toàn
  • Tư vấn về chứng chỉ mục tiêu là "người gửi hàng đã biết"
  • Hỗ trợ kiểm toán chính thức
Liên hệ Trà bán hàng Việt Nam