Sự nghiệp Mediaroom

An ninh vận tải – giúp định lượng chất lượng

Tại DACHSER, việc đảm bảo chất lượng các lô hàng của bạn là ưu tiên cao. Để đo lường và định lượng chi tiết dịch vụ kho vận, chúng tôi đã cài đặt một hệ thống toàn diện để đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng. Tại DACHSER, việc đảm bảo chất lượng các lô hàng của bạn là ưu tiên cao. Để đo lường và định lượng chi tiết dịch vụ kho vận, chúng tôi đã cài đặt một hệ thống toàn diện để đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng. Điều này được dựa trên nhiều đánh giá và KPI, các nghiên cứu và ứng dụng CNTT mà chúng tôi sử dụng để làm cho chất lượng dịch vụ của chúng tôi trở nên minh bạch. Dữ liệu được đánh giá bao gồm,  chất lượng giao hàng, thời gian vận chuyển lô hàng, thiệt hại có thể cho hàng hóa hoặc trở ngại giao hàng cho người nhận giám sát liên tục chuỗi làm lạnh.

so sánh hiệu suất/mục tiêu có hệ thống cung cấp tính minh bạch hoàn toàn

Đối với các tiêu chí này, các giá trị mục tiêu cố định được áp dụng được chúng tôi liên tục theo dõi thông qua phân tích độ lệch chuẩn. Bằng cách này, đảm bảo chất lượng là một quá trình cố định trong chuỗi cung ứng hàng ngày. Để thiết lập các chỉ số chất lượng chính này, các tiêu chuẩn hiệu suất cố định phải được xác định. Với các dòng sản phẩm entargo, classicline hoặc vivengo, chúng tôi đã tạo các hồ sơ hiệu suất thống nhất với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất quán mà bạn, với tư cách là khách hàng, luôn có thể tin cậy.

Đây là cách chúng tôi kiểm soát chất lượng hiệu suất kho vận của chúng tôi

  • So sánh mục tiêu/hiệu suất của một số thông số chất lượng dựa trên các sản phẩm và dịch vụ được chuẩn hóa của chúng tôi 
  • Công cụ quản lý sự kiện chuỗi cung ứng Báo cáo Hoạt động ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về các trở ngại giao hàng có thể và nhân viên của DACHSER có thể phản ứng một cách kịp thời bằng các biện pháp thích hợp
  • Đảm bảo hàng hóa một cách tận tâm
  • Tăng cường sự an toàn trên đường thông qua đánh dấu đường viền ở phía sau và ở các bên của xe kéo một cầu
  • Làm sạch bên trong và bên ngoài xe một cách chuyên nghiệp
  • Giám sát nhiệt độ hoàn chỉnh
  • Theo dõi lô hàng ở cấp kiện hàng

Kiểm soát chất lượng với các tiêu chuẩn phần mềm và cơ sở dữ liệu

Các cam kết dịch vụ xác định được đo cho bạn với các tiêu chuẩn phần mềm thống nhất và cơ sở dữ liệu CNTT. Yếu tố trung tâm của kiểm soát chất lượng trung tâm này là hệ thống quản lý sự kiện chuỗi cung ứng của chúng tôi ActiveReport. ActiveReport cho phép cả bạn và các phòng dịch vụ trong các chi nhánh DACHSER của chúng tôi có được thông tin kịp thời về các trở ngại vận tải có thể xảy ra thông qua các so sánh mục tiêu/hiệu suất ngay lập tức trong quá trình vận chuyển.

Tại DACHSER Chem Logistics và DACHSER Food Logistics, chúng tôi có thiết lập các yêu cầu theo dõi liên tục cụ thể về hàng hóa với sự hỗ trợ của CNTT.

Tải trọng an toàn trên xe tải DACHSER

Đảm bảo tải trọng an toàn trên xe tải trước khi bắt đầu cuộc hành trình là một trong những biện pháp đảm bảo chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên đào tạo nhân viên kho bãi và tài xế về cách xếp hàng lên các xe tải được cân bằng và liền mạch để hàng hóa được vận chuyển an toàn trong khi lái xe.

Liên hệ Trà bán hàng Việt Nam