quay lại
Thông Tin Thị Trường Tin tức

Dịch vụ hàng lẻ LCL đang chiếm lĩnh thị trường: Ngày càng có nhiều hàng gửi xếp chung bằng vận tải đường biển

Nhu cu v dch v hàng l LCL trong ngành kho vn đang tăng: ngày càng có nhiu doanh nghip vn chuyn hàng hóa ca mình bng đường bin trong các container đóng chung hàng. Đại dch Covid-19 đang đẩy nhanh s tăng trưởng này.

Nhu cầu về dịch vụ hàng lẻ LCL trong ngành kho vận đang tăng
Nhu cầu về dịch vụ hàng lẻ LCL trong ngành kho vận đang tăng

Trong thi đại toàn cu hóa và thương mi đin t, các doanh nghip đang phi đối mt vi áp lc cht lượng và cnh tranh ngày càng gia tăng. Qun lý kho vn hiu qu, quy trình ti ưu và giao hàng đúng hn vi chi phí tiết kim đang ngày càng tr nên quan trng hơn. Các doanh nghip đang phân tích chui cung ng ca h đồng thi ngày càng chuyn sang vn ti đường bin. Dch v gom hàng vn ti đường bin, hoc hàng l (LCL), đã đặc bit phát trin thành mt phương thc có chi phí hiu qu rõ ràng thay thế cho vn ti hàng không. Nhiu doanh nghip, đặc bit trong lĩnh vc ô tô, khoa hc đời sng và chăm sóc sc khe, s dng dch v gi hàng xếp chung bng đường bin. “Điu này cho phép nhng khách gi hàng ln ng phó vi nhng biến động theo mùa v khi lượng bng cách chia khi lượng vn ti ln ca h thành các lô hàng nh hơn, Frank Huster, Giám đốc Điu hành ca Hip hi Giao nhn và Kho vn Đức (DSLV) cho biết.

Khi lượng trong ngành dch v hàng l LCL được minh ha bng d liu t cng Hamburg là đã tăng lên trong nhiu năm: Mc dù s container 20 feet được x lý có hơi đình tr, nhưng các cơ quan hi quan báo cáo rng s liu thông quan đã tăng trong 5 năm qua, Frank Huster nói. Ngày nay, vô s hãng giao nhn hàng hóa và đặc bit là hãng chuyên ch đóng vai trò như Hãng Vn ti Không tàu (NVOCC) đồng thi vn hành mng lưới gom hàng toàn cu vi các đim đến trên toàn thế gii. Riêng v mt này, có l hiếm có quc gia nào ngày nay chưa được phc v bi mt mng lưới kho vn.

Nhu cầu dịch vụ hàng lẻ LCL mạnh hơn trong thời đại virus corona

S lây lan toàn cu ca virus corona đang thúc đẩy nhu cu cao v các dch v hàng l LCL. Vi s gián đon trong nn kinh tế toàn cu và khi lượng nhp khu gim, ngày càng nhiu doanh nghip la chn dch v gi hàng xếp chung. Covid-19 đã thay đổi toàn b thế gii kho vn, Andreas Saleske, Trưởng B phn Phát trin Kinh doanh Toàn cu ASL ti DACHSER nói. Vn ti hàng không đã b thu hp mc ti thiu chưa tng có, điu này buc khách hàng phi chuyn sang các phương án thay thế. Chúng tôi cũng phi tính toán li thi gian giao hàng. Vi điu kin loi sn phm và thi gian giao hàng cho phép, hàng l LCL là phương thc vn chuyn hàng hóa có chi phí tiết kim và thân thin vi môi trường. Michael Reink, Trưởng phòng Chính sách Vn ti và Địa đim ti Hip hi Thương mi Đức (HDE), cũng nhn thy nhu cu ngày càng tăng đối vi các dch v hàng l LCL trong thi đại virus corona: Covid-19 đang thúc đẩy nhiu xu hướng, điu này đang làm th trường thay đổi rõ rt. Các doanh nghip đang xem xét k lưỡng chui cung ng và cu trúc kho vn ca h.

Vn ti hàng không đã b thu hp mc ti thiu chưa tng có, điu này buc khách hàng phi chuyn sang các phương án thay thế. Chúng tôi cũng phi tính toán li thi gian giao hàng. Vi điu kin loi sn phm và thi gian giao hàng cho phép, hàng l LCL là phương thc vn chuyn hàng hóa có chi phí tiết kim và thân thin vi môi trường.

Nhu cu v các dch v hàng l LCL ha tc nói riêng đang tăng lên trong đại dch Covid-19 vì ngày càng nhiu doanh nghip gim lượng hàng tn kho ca h xung mc ti thiu. Do đó, các lô hàng vn chuyn ngày càng tr nên nh hơn và vic vn chuyn nhanh các lô hàng gp rút là cn thiết. Mc dù các dch v hàng l LCL ha tc đắt hơn so vi các dch v thông thường ca h, nhưng chúng vn r hơn so vi vn ti hàng không.

Dịch vụ hàng lẻ LCL thay thế cho vận tải hàng không
Dịch vụ hàng lẻ LCL thay thế cho vận tải hàng không

Các giải pháp kho vận thông minh đang trở nên quan trọng hơn

Tuy nhiên, nhu cu đối vi các dch v hàng l LCL thông thường vn s tiếp tc phát trin. Chúng tôi tin chc rng dch v hàng l LCL s đóng mt vai trò quan trng trong tương lai, Andreas Saleske t DACHSER nói. Các ngành hàng công nghip và hàng tiêu dùng đặc bit cn dch v hàng l LCL. Đó là lý do ti sao DACHSER, vi tư cách người dn đầu th trường các nhóm khách hàng khu vc Đức và Châu Âu, không ngng n lc để m rng mng lưới dch v hàng l LCL ca mình. Mng lưới này có các mng lưới kết ni hàng l LCL tuyt vi trên khp thế gii, phc v M, n Độ, Hng Kông, v.v... Vào tháng 3 năm 2020, công ty đã m rng dch v hàng l LCL bng cách thêm mt tuyến mi t Châu Âu đến Chile. Nhng nh hưởng ca đại dch nói riêng đã cho thy li thế mt công ty như thế nào khi có mng lưới gom hàng quc tế ca riêng mình. Vic có mng lưới riêng ca chính mình đồng nghĩa vi vic chúng tôi có th ng phó linh hot trong phm vi ph sóng - chng hn như Chile - và hơn na có th điu chnh kh năng vn ti cn thiết trong thi gian ngn ngi, Rolf Mertins, Trưởng B phn Qun lý Đường bin Toàn cu ti DACHSER nói.

Nhưng làm thế nào để hàng xếp chung được đưa t cng đến nơi nhn mt cách an toàn? Đây là nơi DACHSER nhn thy tim năng to ln trong dch v Khóa liên động DACHSER: vi khái nim toàn din này, khách hàng có th tin tưởng vào các gii pháp kho vn tích hp đầy đủ bao gm vn ti bng xe ti và tàu bin, kho bãi, và các dch v giá tr gia tăng - tt c t mt ngun duy nht. Các gii pháp kho vn thông minh như Khóa liên động s đóng mt vai trò quyết định trong tương lai và mang li cho khách hàng li ích v chi phí. Chúng tôi nhìn vào nhng gì khách hàng đánh giá v DACHSER liên quan đến các dch v gi hàng xếp chung ti Châu Âu và chuyn chúng sang mng lưới quc tế ca chúng tôi, Rolf Mertins cho biết thêm. "Các s kin ca năm nay đã cng c tiến trình này.” 

Qun lý chui cung ng để gim nguy cơ b gián đon ca chúng ngày càng tr nên khó khăn hơn đối vi các doanh nghip kho vn hot động trên toàn thế gii, Frank Huster nói. “Đặc bit đối vi các d án quc tế, h s phi qun lý cht hơn v chi phí và năng lc chui cung ng đồng thi gim thiu ri ro. Để đáp ng được kho vn d đoán, vic giám sát cht ch cùng vi các tha thun hp đồng rõ ràng và minh bch trong chui cung ng s càng tr nên quan trng hơn trước đây.

Liên hệ Katrine Cheng