quay lại
Thông Tin Thị Trường Tin tức

Tăng phí cầu đường cho xe tải ở Đức kể từ ngày 1/12/2023

Chính phủ liên bang Đức đang dự định tăng phí cầu đường cho xe tải vào ngày 1/12/2023. Các xe tải có tổng trọng lượng trên 7,5 tấn sẽ chịu ảnh hưởng từ quyết định này. Mức phụ phí tùy thuộc vào đặc điểm của phương tiện tương ứng chịu phí.

Phí cầu đường là thuế cố định của chính phủ mà DACHSER, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, không có bất kỳ sức ảnh hưởng nào. Phụ phí CO2 theo kế hoạch sẽ được giới thiệu như một loại phí cầu đường mới của phí tổn ngoại bộ cho các phương tiện vận chuyển có phát thải CO2. Giống như các phí cầu đường từng phần hiện tại, nó sẽ được tính bằng xu tên mỗi ki-lô-mét di chuyển. Cụ thể, loại phát thải CO2, trọng lượng, số lượng trục và loại ô nhiễm của phương tiện sẽ ảnh hưởng đến mức phụ phí.  

Ngoài ra, các xe tải không phát thải tiếp tục được miễn phí cầu đường cho xe tải đến hết năm 2025 để thúc đẩy thay đổi động cơ trong vận chuyển hàng hóa đường bộ. Do đó, chỉ 25% phí thông thường sẽ được thu. Từ ngày 1/7/2024, phí cầu đường cũng sẽ áp dụng cho những xe tải có tổng trọng lượng trên 3,5 tấn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo về vấn đề này.

Do các thay đổi này, chúng tôi sẽ cần điều chỉnh biểu phí cầu đường của DACHSER tương ứng cho thị trường Đức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các ảnh hưởng cụ thể, hãy liên hệ với đại diện DACHSER bình thường của mình.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com