Mediaroom

DACHSER muốn bạn

Việc quản lý các lưu lượng hàng hóa trên toàn thế giới đặt ngành công nghiệp kho vận vào lĩnh vực thương mại thế giới. Tiến trình năng động của toàn cầu hóa liên tục tạo ra mối quan hệ thương mại mới giữa các công ty và các ngành của các quốc gia và châu lục khác nhau.

Điều này lần lượt làm tăng nhu cầu về kho vận, làm cho kho vận trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng trong tương lai khi kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu đáng tin cậy và hiệu quả với các hệ thống dựa trên CNTT.

Định hình tương lai của kho vận với chúng tôi!

Để đáp ứng các yêu cầu phức tạp này, chúng tôi đang tìm kiếm các nhân viên cam kết, đáng tin cậy và có định hướng toàn cầu, những người muốn giúp chúng tôi giữ cho thế giới luôn hoạt động.

Là một công ty kho vận hoạt động toàn cầu, chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn công việc ở Đức và ở nước ngoài. 

DACHSER trên Phương tiện truyền thông xã hội

Cũng truy cập hồ sơ của chúng tôi trên Facebook hoặc LinkedIn.