Mediaroom

DACHSER Vietnam - đang trên đường thành công

DACHSER kết hợp văn hóa đạo đức của một công ty gia đình truyền thống với niềm đam mê kinh doanh xuất sắc trong lĩnh vực kho vận. Sự kết hợp độc đáo này giải thích sự biến đổi từ một công ty vận tải, được thành lập vào năm 1930 bởi Thomas Dachser ở Kempten/Allgäu, trở thành một trong những công ty kho vận thành công nhất hiện nay.

Dữ liệu (đến năm 2019)

Ban giám đốc:

 

Edoardo Podestá

 

Nhân viên:

 

1,696

 

Doanh thu hàng năm:

 

EUR 392,9 million 

 

Địa điểm:

 

48

 

Lô hàng:

 

360,900

 

Khối lượng tính bằng tấn:

 

760.500

Mạng toàn cầu của DACHSER

Các văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới
Các văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới