Mediaroom

Tư vấn của chúng tôi – dẫn đầu về tính hiệu quả trong kho vận

Thiết kế các giải pháp chuỗi cung ứng được điều chỉnh phù hợp và chính xác với nhu cầu của khách hàng là kỹ năng cốt lõi của DACHSER Contract Logistics.  Với những kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, ngành và thị trường, các chuyên gia của chúng tôi thiết kế các mô hình kho vận bền vững, tối ưu cho công ty của bạn và đưa chúng vào hoạt động thường xuyên. Mục tiêu của tất cả các khái niệm là cải thiện đáng kể bảng cân đối kho vận của khách hàng.

Kho vận xuất sắc thông qua lưu lượng hàng hóa thông minh

Các chuyên gia của chúng tôi luôn hợp tác với bạn qua từng giai đoạn của dự án – từ các cuộc thảo luận ban đầu về việc chuyển giao các dự án đến thực hiện và các hoạt động thường xuyên. Với nhiều năm chuyên môn, họ phát triển các quy trình có cấu trúc cho kho vận một cách xuất sắc.

Các giải pháp hệ thống được thiết kế theo cách này sẽ giảm thời gian và nguồn lực mà bạn có thể triển khai trong toàn bộ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Bạn có thể linh hoạt hơn trong khi tối ưu hóa quy trình kho vận, cấu trúc chi phí và hiệu quả kinh doanh của bạn. Điều này đảm bảo mức hiệu quả và kinh tế cao nhất cũng như hiệu suất kho vận chất lượng cao.

Để phát triển các giải pháp tích hợp hiệu quả, các chuyên gia của chúng tôi kiểm tra tình trạng tổng thể về lưu lượng hàng hóa của bạn. Họ đồng hành cùng bạn trong quá trình đấu thầu, tối ưu hóa các quy trình sản xuất và những quan điểm về kho vận hiện có của công ty bạn cũng như thiết kế các quy trình mới.

Những lợi ích từ dịch vụ tư vấn của chúng tôi: 

  • Sự kết hợp thông minh của các thành phần đã được thử nghiệm và kiểm tra hoàn toàn phù hợp với yêu cầu kho vận cá nhân của bạn
  • Các quy trình có hỗ trợ CNTT hiệu quả cao dọc theo chuỗi cung ứng toàn cầu
  • Quản lý dự án chuyên nghiệp
  • Quản lý sự kiện chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả